گروه پژوهشی خشکسالی و تغییر اقلیم

گروه پژوهشی خشکسالی و تغییر اقلیم

 

اهداف :
انجام تحقیقات کاربردی به‌منظور توسعه روش‌های نوین پایش، پیش‌بینی خشکسالی کشاورزی
توسعه روش‌های مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی و ارائه دستورالعمل‌های بهینه و مناسب با شرایط اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کشاورزی هر منطقه
شناخت و توسعه روش‌های پایش انواع خشکسالی و تغییر اقلیم و تأثیرات آنها بر پایداری کشاورزی و منابع طبیعی کشور
کنترل و کاهش اثرات خشکسالی و پیشنهاد اصلاح سیاست‌های بخش‌های اجرایی و پژوهشی کشاورزی بر اساس یافته‌های تحقیقاتی
بررسی برنامه های سازگاری با تغییر اقلیم در کشور و اثرات آن بر منابع آب، کشاورزی و منابع طبیعی
ارائه راه‌کارهای مناسب در زمینه کاهش اثرات خشکسالی درجهت حفظ روند تولیدات کشاورزی و حفظ و توسعه منابع طبیعی
سازگاری با کم آبی در مناطق مختلف کشور
توسعه راهبردهای اساسی در زمینه کاهش تأثیرات خشکسالی و تغییر اقلیم بر تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی و جوامع روستایی
ارائه سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه‌ای و تنظیمی به دستگاه‌های اجرایی و پژوهشی
ارائه راه‌حل‌های مناسب و روش‌های نوین در امر حفظ و توسعه منابع آب و خاک و استحصال آب، متناسب با شرایط اقلیمی کشور و در جهت کنترل عوا قب پدیده‌های فوق .

وظایف :
• تهیه بانک اطلاعاتی تصاویر ماهواره‌ای، داده‌های اقلیمی، منابع آب، کشاورزی، اقتصادی
• بررسی روش‌های پایش مداوم رطوبت خاک در مناطق مختلف کشور
• بررسی شاخص‌های مختلف خشکسالی در مناطق مختلف و انتخاب بهترین شاخص
• بررسی مناطق مختلف کشور از لحاظ تغییرات تر‌سالی و خشکسالی
• بررسی وضعیت خشکسالی کشاورزی در دوره های قبل در مناطق مختلف و ارتباط آن با عوامل مختلف
• بررسی آسیب پذیری خشکسالی برای هر منطقه از کشور
• بررسی ارتباط سیگنال‌های اقلیمی با خشکسالی های کشاورزی، هیدرولوژیکی
• توسعه مدل‌های پیش بینی خشکسالی به‌صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت
• توسعه مدل‌های پشتیبانی بهینه‌سازی اقدامات لازم در مدیریت ریسک خشکسالی و تغییر اقلیم
• بررسی و توسعه روش‌های مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی به‌منظور کاهش خسارات خشکسالی کشاورزی
• تدوین دستورالعمل‌های اجرایی سازگاری با تغییر اقلیم وخشکسالی با
• شناسایی پتانسیل‌های موجود برای نگهداشت آب جهت جبران کمبود آب کشاورزی در زمان خشکسالی
• طبقه‌بندی مسائل و مشکلات اثرات ناشی از تغییرات اقلیم و شناخت مشکلات و مناطق بحرانی کشور و تعیین اولویت‌های تحقیقاتی
• انجام طرح‌های تحقیقاتی با مشارکت کاربران و سازمان‌های اجرائی و ارائه راه‌‌حل­های اجرائی با مشارکت ذی‌نفعان
• ارائه دستور‌العمل‌ها در زمینه کاهش و کنترل اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و منابع طبیعی
• بررسی تأثیر اقلیم بر پایداری منابع‌آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در منطقه و یا حوزه‌های آبخیز

همکاری با سازمان های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع فعالیت شامل :
سازمان مدیریت بحران کشور
سازمان محیط زیست
ستاد فن آوری ریاست جمهوری
سازمان کشورهای اکو
مرکز خشکسالی اروپا
سازمان هواشناسی
پژوهشکده اقلیم شناسی
از طریق دفاتر منطقه‌ای و کشوری (IPCC)
از طریق دفاتر این سازمان در فائو (FAO)
ICARDA
دانشگاه‌ها

اعضای گروه پژوهشی :
رئیس گروه: مسعود گودرزی
معاون گروه: سیما رحیمی بندرآبادی

اعضای هیأت علمی :

مجید حیدری‌زاده(بازنشسته)
احمد فاتحی مرج(بازنشسته)
مسعود گودرزی
طیب رضیئی
سیما رحیمی بندرآبادی

کارشناسان پژوهشی و سایر اعضاء :
هوشنگ بهروان
سید علی خلخالی
سعید علمی