ارتباط با پژوهشکده

 آدرس: تهران- شهرک استقلال (جاده مخصوص کرج)- خیابان سپاه اسلام ۳۶- خیابان شهید شفیعی هنجنی- پلاک ۸- طبقه همکف

کدپستی: ۱۳۸۹۸۱۷۶۱۱

 تلفن: ۱۸-۴۴۹۰۱۲۱۴ (۹۸۲۱)+

  تلفن:  ۴۴۹۰۱۴۱۵ (۹۸۲۱)+

 دورنگار: ۴۴۹۰۵۷۰۹ (۹۸۲۱)+

 ایمیل: info@scwmri.ac.ir

 

 از طریق فرم زیر می توانید با روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ارتباط برقرار نمایید.