درباره پژوهشکده

تشکیلات

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با هدف تعریف و اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه‌های حفاظت خاک و آبخیزداری در سال ۱۳۷۳ تأسیس شده است. بخش‌های مختلف تحقیقاتی این پژوهشکده با توجه به زمینه‌های متنوع و ضرورتهای تحقیقاتی فعالیتهای خود، در ۳ بخش عمده به شرح زیر تقسیم‌بندی شده است:‏

الف – شناخت: شامل تحقیق و بررسی درباره هوا واقلیم، آب، علوم زمین، پوشش گیاهی و مسائل اجتماعی- اقتصادی

ب – حفاظت و احیای منابع آب و خاک: شامل تحقیق و بررسی درباره روشهای مختلف حفاظت آب و خاک

ج – مدیریت بهره برداری از آبخیزها شامل بررسیهای مورد نیاز د ر زمینه‌های مختلف مدیریت منابع آب، منابع خاک، تولیدات گیاهی و توسعه پایدار اقتصادی – اجتماعی در آبخیزها.

برای نیل به هدفهای تعریف شده تمام اقدامات این مرکز در ۵ گروه تحقیقاتی به شرح زیر متمرکز گردیده است.

گروه پژوهشی مهندسی حفاظت آب و خاک
گروه پژوهشی مهندسی مدیریت آبخیزها
گروه پژوهشی خشکسالی و تغییر اقلیم
گروه پژوهشی مهندسی رودخانه‌ و حفاظت سواحل
گروه پژوهشی هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 

چارت تشکیلاتی

 

اهداف و وظایف

تحقیق و بررسی در زمینه‌فرسایش خاک و هرز رفتن روانابهای سطحی و بلایای طبیع‍ی نظیرسیل و لغزش، سبب شناخت اثرعوامل مختلف اعم از تشدیدکننده و یا بازدارنده طبیعی و یا ناشی از فعالیت‌های بشری می‌گردد. این شناخت و راه‌حلهای ارائه شده جهت حفاظت خاک و آبخیزداری مجموعه اقدامات آبخیزداری را تشکیل میدهد. اقدامات آبخیزداری به مجموعه فعالیت‌های برنامه‌ریزی مدیریتی و عملیات فنی در بخشهای مختلف یک حوزه آبخیز اطلاق می‌گردد. پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در جهت پاسخگویی به حل مسائل آبخیزها و تخفیف معضلات و مشکلات آن، ت‍أ‌سیس و متناسب با مشکلات و نیازها، اقدام به ساماندهی بخش‌های تحقیقاتی نموده است. وظایف این پژوهشکده عبارتند از:

شناخت مشکلات و چالشهای حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
تدوین سیاستهای کلان و اولویتهای تحقیقاتی حفاظت خاک و آبخیزدارِِی
سازماندهی تشکیلات و نیروی انسانی مورد نیاز
برنامه ریزی و اجرای طرحهای تحقیقاتی
انتشار نتایج و ترویج یافته‌های تحقیقاتی و تدوین استانداردها

قابلیت‌ها

قابلیت‌های مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری عبارتند از:

– اعضای هیات علمی و کارشناسان:

دکتری: ۲۶

کارشناس ارشد: ۳۸

کارشناس پژوهشی: ۱۵

تکنسینهای پژوهشی: ۲

کارشناس ستادی: ۱۰

– کتابخانه و مرکز اسناد:

نظر به اهمیت منابع علمی در امر تحقیقات، کتابخانه و مرکز اسناد در زمینه‌های هیدرولیک، هیدرولوژی، منابع آب، حفاظت خاک و آبخیزداری، مهندسی رودخانه، مدلهای ریاضی و هیدرولیکی، زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی و مهندسی حفاظت سواحل دارای آخرین منابع علمی است که در نوع خود از ارزشمندترین کتابخانه‌ها در زمینه مهندسی آب و خاک و آبخیزداری در کشور می‌باشد.