اداره ارتباطات علمی و تحقیقاتی

وظایف اداره:

– مدیریت و اجرای امور مستندسازی پروژه‌ها

– ارتباط با دستگاههای اجرایی مرتبط جهت بازاریابی نتایج تحقیقاتی و اخذ سفارش پروژه‌های جدید

– ارتباط با دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی در جهت توسعه اهداف پژوهشکده، آموزش، تجهیز و ارتقای کارکنان، بازاریابی و جذب نیرو

– نیازسنجی‌، پیشنهاد و برگزاری‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ کوتاه‌ مدت و کارگاههای‌ آموزشی‌

– برنامه‌ریزی‌ و پیشنهاد دوره‌های‌ مقطع‌دار جهت اصلاح‌ هرم‌ نیروی‌ انسانی‌ تحقیقاتی‌ آبخیزداری ‌در سطح‌ کشور

– برنامه‌ریزی‌ فعالیت‌های‌ مشترک‌ آموزشی‌ با سایر دستگاهها

– برنامه‌ریزی‌ و پیگیری‌ فرصت مطالعاتی‌ و شرکت در کنفرانسهای‌ خارجی‌ برای‌ اعضای هیأت علمی‌

– هماهنگی‌ در برگزاری‌ همایش‌ها و گردهمایی‌ها

– برنامه‌ریزی‌ توسعه‌ مشارکتهای‌ دانشجویی‌ در انجام‌ اولویت‌های‌ تحقیقاتی‌

– تدوین برنامه‌های لازم در زمینه جهت‌گیری کاربردی طرح‌های تحقیقاتی پژوهشکده

– شناسایی زمینه‌های جدید به منظور تعریف و اجرای پروژه‌های پژوهشی کاربردی

– مطالعه و ارزیابی اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح‌های تحقیقاتی و کاربرد یافته‌ها در اجرا

 

اعضای اداره

رئیس اداره: عبدالنبی کلاهچی

سایر اعضاء :

منوچهر میرسیستانی