اداره اطلاع‌رسانی و خدمات علمی

وظایف اداره:

– سیاست‌گذاری امور اطلاع رسانی برای پژوهشکده

– مدیریت و اجرای اطلاع رسانی کامپیوتری

– مدیریت و اجرای امور کتابخانه

– مدیریت و اجرای اطلاع رسانی کامپیوتری

– سایر وظایف محوله از طرف معاون پژوهشی

– گردآوری‌، نگهداری‌ و ارائه‌ آمار، اطلاعات، نقشه‌ها، عکسهای‌ هوایی‌ و تصاویر ماهواره‌ای‌ چاپی‌، تامین، نگهداری، مدیریت و گسترش بانک اطلاعات و اسناد

– گردآوری‌، نگهداری‌ و ارائه‌ کتب، نشریات، گزارشات، پایان‌‌نامه‌ها، مجموعه‌ مقالات کنفرانس‌ها و سایر مراجع‌ مورد نیاز

– گردآوری‌ و اشاعه اطلاعات مربوط به‌ کنفرانس‌ ‎ها، کارگاه‌های‌ آموزشی‌، اخبار علمی‌، بورسها، جوایز علمی‌ وغیره

– مدیریت و ارائه‌ خدمات سخت‌افزاری‌ و نرم‌افزاری‌ رایانه‌ای‌

– تامین، توسعه، مدیریت زیرساختها و ارائه‌ خدمات شبکه‌ داخلی‌، اینترنت، تارنمای (WebSite) پژوهشکده، اتوماسیون اداری

– مدیریت و بهینه سازی اتوماسیون اداری

 

اعضای اداره

رئیس اداره: رضا اشراقی

معاون اداره: علی تاجور

سایر اعضاء :

علیرضا فیضی

خانم صانعی

مهدی اسحاقی