حمیدرضا پیروان

مشخصات عمومی
تاریخ و محل تولد
01/01/1341
محل کار
پژوهشگده حفاظت خاک و آبخیزداری
پست الکترونیک
hrpeyrowan@yahoo.com, peyrowan@scwmri.ac.ir
سمت فعلی
رئیس گروه تحقیقات مهندسی حفاظت آب و خاک
شغل و تاریخ استخدام
دانشیار پژوهشگده حفاظت خاک و آبخیزداری 01/10/1368
مرتبه و پایه
دانشیار
رشته و گرایش تخصصی
زمین شناسی- گرایش پترولوژی و ژئوشیمی زیست محیطی
آخرین مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی
زمينه‌هاي پژوهشي مورد علاقه
فرسایش و رسوب، آلودگی های زیست محیطی منابع آب و خاک و محیط زیست، زمین شناسی زیست محیطی و اکتشافی
مدارج علمی
مدارج تحصیلی
دوره های تخصصی
تالیفات
کتب منتشر شده
ویرایش علمی کتاب
مقالات علمی - پژوهشی
مقالات علمی - ترویجی
مقالات ارائه شده در همایش ها و کنفرانس ها
فعالیت ها و مسئولیت های علمی، آموزشی و پژوهشی
سابقه فعالیت اجرایی
سابقه فعالیت آموزشی
سابقه فعالیت پژوهشی
مشارکت در پایان نامه های دانشجویی
عضویت در شورا، کمیته، گروه، انجمن، هیئت تحریریه و سایر مجامع علمی و تخصصی داخل و خارج
تشویقات و جوایز علمی
فعالیت های علمی - آموزشی و پژوهشی
مسئولیت ها