داود نیک‌کامی

مشخصات عمومی
تاریخ و محل تولد
10 فروردين 1338، تهران
محل کار
پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري، كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج، خيابان شهيد عاشري، خيابان شهيد شفيعي، صندوق پستي 1136-13445، تهران، ايران.
پست الکترونیک
nikkami@scwmri.ac.ir ؛ nikkami@msn.com
سمت فعلی
رئیس پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري. سردبير نشریه علمی-پژوهشی مهندسي و مديريت آبخيز
شغل و تاریخ استخدام
عضو هيئت علمي، اردیبهشت 1363
مرتبه و پایه
استاد پايه 30
رشته و گرایش تخصصی
آبخيزداري، مدیریت اراضی
آخرین مدرک تحصیلی
دكتري
زمينه‌هاي پژوهشي مورد علاقه
آبخیزداری، مدیریت اراضی، فرسايش و حفاظت خاك
مدارج علمی
مدارج تحصیلی
رشته يا گرايش تحصيلي مقطع تحصيلي محل اخذ مدرک سال اخذ مدرک
مرتع و آبخيزداري كارشناسي دانشگاه تهران، ايران 1363
آبخيزداري كارشناسي ارشد دانشگاه تهران، ايران 1369
آبخيزداري دكتري دانشگاه كنكورديا، كانادا 1378
دوره های تخصصی
نام دوره محل اخذ مدرک سال اخذ مدرک
ArcView GIS مونترال، كانادا 1997
Research Program Formulation كرج، ايران 2002
مدیریت و کنترل پروژه تهران، ایران 1388
تالیفات
کتب منتشر شده

1. نيك‌كامي، داود (1383). کاربردهای تحقیقاتی و مطالعاتی مدل PSIAC در محیط GIS. پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري.

2. نيك‌كامي، داود (1385). فرسايش خاك و تولید محصول در اراضی ديم گندم. پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري.

3. نيك‌كامي، داود (1385). نمونه‌برداری رواناب و رسوب از مخازن کرت‌های فرسایش. پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري.

ویرایش علمی کتاب

1. اثرات جاده‌سازی در حریم رودخانه‌ها، محسن محسنی‌ساروی، دانشگاه گرگان (1384).

2. منشأیابی رسوبات آبی در حوزه­های آبخیز، سیدحمیدرضا صادقی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (1393).

مقالات علمی - پژوهشی

1. نيك‌كامي، داود و محمد مهدوي (1370). مقايسه دو روش هيدروگراف شاخص و ران‌هيدروگراف در تجزيه و تحليل سيلاب‌هاي بخش سفلاي رودخانه كرخه. پژوهش و سازندگی، 13(4): 13-19.

2. نيك‌كامي، داود (1380). برآورد رسوبدهی به کمک SPANS-GIS. پژوهش و سازندگی، 14(2): 41-45.

3. Nikkami, Davood, Maria Elektorowicz and Guy R. Mehuys (2002). Optimizing the Management of Soil Erosion. Water Quality Research Journal of Canada, 37(3): 577-586.

4. نيك‌كامي، داود (1381). بهینه‌سازی مدیریت فرسایش خاک در حوزه دماوند. پژوهش و سازندگی، 15(1): 82-89.

5. جليلي، خليل، سيد حميدرضا صادقي و داود نيك‌كامي (1385). بهينه‌سازی کاربری ‌اراضی ‌در ‌حوزه‌های آبخيز به‌منظور كمينه‌‌سازي فرسايش‌ خاك با‌استفاد ‌از ‌برنامه‌ريزي ‌خطي (مطالعه ‌موردي: حوزه ‌آبخيز بريموند، استان كرمانشاه). علوم و فنون کشاورزی و منابع طبيعی، 10(4): 15-26.

6. محمدي تركاشوند، علي و داود نيك‌كامي (1386). بررسي صحت و دقت چند روش تهيه نقشه شكل‌هاي فرسايش خاك. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبيعی، 11(42): 537-549.

7. صادقي، سيد حميدرضا، داود نيك‌كامي و خليل جليلي (1386). بيشينه‌سازي سوددهي اراضي حوزه آبخيز بريموند، با استفاده از برنامه‌ريزي خطي. منابع طبيعي ايران، 60(3): 773-784.

8. شعباني، محمد، حسن احمدي، داود نيك‌كامي، حسين آذرنيوند و محسن محسني ساروي (1386). بهینه‌سازی کاربری اراضی به‌منظور كاهش ميزان فرسايش و افزايش سوددهي حوزه‌ها (بررسي موردي: حوزه آبخيز خارستان فارس). منابع طبيعي ايران، 60(4): 1171-1183.

9. محمدي تركاشوند، علي، داود نيك‌كامي، مهرداد اسفندياري و سيدكاظم علوي‌پناه (1387). بررسي چند راه‌كار تهيه نقشه فرسايش سطحي با استفاده از RS و GIS. علوم كشاورزي، 13(2): 331-347.

10. Mohammadi Torkashvand Ali and Davood Nikkami (2008). Investigating Accuracy and Precision of Some Soil Erosion Feature Map Preparation. Agriculture and Natural Resources.

11. Mohammadi Torkashvand, Ali and Davood Nikkami (2008). Methodologies of preparing erosion features map by using RS and GIS. International Journal of Sediment Research, 23(2): 130-137.

12. Nikkami, Davood, Ali Jafari Ardakani and Farzad Bayat Movahed (2008). Tillage management on sustainable rainfed agricultural resources. Journal of Applied Sciences, 8(18): 3255-3260.

13. Vahabi, Jalil and Davood Nikkami (2008). Assessing dominant factors affecting soil erosion using a portable rainfall simulator. International Journal of Sediment Research, 23(4): 375-385.

14. همتي، محمد و داود نيك‌كامي (1388). تعیین شاخص فرسایندگی مناسب باران در اقلیم نیمه‌خشک سرد ایران، تحقیق موردی: استان کرمانشاه. مهندسي و مديريت آبخيز، 1(1): 21-31.

15. بيات‌موحد، فرزاد، داود نيك‌كامي و حسن شامي (1388). بررسي راه­کارهای کاهنده فرسایش خاک اراضي ديم. مهندسي و مديريت آبخيز، 1(4): 275-279.

16. نيك‌كامي، داود، پیمان رزمجو و فرزاد بیات موحد (1389). بررسی و معرفی چند شاخص جدید فرسایندگی باران. مهندسي و مديريت آبخيز، 2(2): 65-72.

17. محمدي تركاشوند، علي، داود نيك‌كامي، مهرداد اسفندياري و سيدكاظم علوي‌پناه (1389). بررسی چند روش تهيه نقشه فرسايش شياری با استفاده از RS و GIS. مهندسي و مديريت آبخيز، 2(3): 150-160.

18. Nikkami, Davood, Mohammad Shabani and Hassan Ahmadi (2009). Land Use Scenarios and Optimization in a Watershed. Journal of Applied Sciences, 9(2): 287-295.

19. Sadeghi, Seyed Hamidreza, Khalil Jalili and Davood Nikkami (2008). Land use optimization in watershed scale. Land Use Policy, 26(2): 186-193.

20. Khorsandi, Nazila, Mohammad Hossein Mahdian, Ebrahim Pazira and Davood Nikkami (2010). Comparison of rainfall erosivity indices in runoff-sediment plots in northern Iran. World Applied Sciences Journal, 10(8): 975-979.

21. Omidvari, Shahram, Davood Nikkami, Mohammad Hassan Masihabady, Rahman Barzegar, Omid Alizadeh and Kourosh Ordookhani (2010). Investigation of Soil Degradation Using GLASOD Model by Photomorphic Working Units. Advances in Environmental Biology, 4(3): 495-500.

22. بيات‌موحد، فرزاد، داود نيك‌كامي، محمد تكاسي و پرويز مرادي (1390). بررسي اثر کاربرد مالچ کاه و کلش گندم بر هدررفت خاک و مواد آلي در اراضي ديم شيب‌دار. مهندسي و مديريت آبخيز، 3(4): 223-230.

23. خرسندي، نازيلا، محمدحسين مهديان، ابراهيم پذيرا و داود نيك‌كامي (1390). تعيين شاخص مناسب فرسايندگي باران در دو اقليم نيمه‌خشك و خيلي مرطوب حوزه آبخيز خزر. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبيعی، علوم آب و خاك، 15(56) 117-125.

24. عرب‌قشقايي، زهرا، داود نيك‌كامي، صمد شادفر و ابوالفضل معيني (1390). پهنه‌بندي فرسايش خندقي در حوزه آبخيز طرود فيروزكوه. جغرافيايي سرزمين، 31: 107-119.

25. Chamheidar, Hadi, Davood Nikkami, Mohammad Hossein Mahdian, Ebrahim Pazira and Mohammad Ghafouri (2011). Soil loss minimization through land use optimization. World Applied Sciences Journal, 12(1): 76-82.

26. موسوي، الهه، داود نيك‌كامي، محمدحسين مهديان و ابراهيم پذيرا (1391). تعیین و برآورد شاخص مناسب فرسایندگی باران در استان خراسان رضوی. پژوهش‌های آبخیزداری، 96: 36-47.

27. همتي، محمد، حسن احمدي، داود نيك‌كامي، غلام‌رضا زهتابيان و محمد جعفري (1391). مديريت فرسايش خاك در اراضي كشاورزي با استفاده از نقشه‌هاي دقيق هم‌فرساي باران. گياه و زيست‌بوم، 7(28): 41-57.

28. نیک‌کامی، داود، هادی چم‌حیدر، محمدحسین مهدیان و ابراهیم پذیرا (1391). بهينه‌سازي مديريت كاربري اراضي به‌منظور حفاظت از منابع حوزه‌ آبخيز ابوالعباس. مهندسي و مديريت آبخيز، 4(1): 51-62.

29. Mousavi, Elaheh, Davood Nikkami, Mohammad Hossein Mahdian and Ebrahim Pazira (2012). Investigating rainfall erosivity indices in arid and semi-arid climates of Iran. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 36: 365-378.

30. Khorsandi, Nazila, Mohammad Hossein Mahdian, Ebrahim Pazira and Davood Nikkami (2012). Comparison of Different Interpolation Methods for Investigating Spatial Variability of the Index. Polish Journal of Environmental Studies, 21(6):1659-1666.

31. Khorsandi, Nazila, Mohammad Hossein Mahdian, Ebrahim Pazira and Davood Nikkami (2012). Spatial Variability of Imprecise Values of Rainfall Erosivity Index. World Applied Sciences Journal, 18(2):243-250.

32. Nikkami, Davood (2012). Investigating sampling Accuracy to estimate sediment concentrations in Erosion Plot Tanks. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 36(5):583-590.

33. Owji, Mohammad Rahim, Davood Nikkami, Mohammad Hossein Mahdian and Shahla Mahmoudi (2012). Land use management in order to maximizing benefit and minimizing soil erosion. International Journal of Soil Science, 7(4):157-167.

34. Owji, Mohammad Rahim, Davood Nikkami, Mohammad Hossein Mahdian and Shahla Mahmoudi (2012). Minimizing surface runoff by optimizing land use management. World Applied Sciences Journal, 19(8): 170-176.

35. اوجی، محمدرحیم، داود نیک‌کامی، محمدحسین مهدیان و شهلا محمودی (1392). کمینه‌سازی رواناب و رسوب‌دهی به‌کمک بهینه‌سازی کاربری اراضی. پژوهش‌های حفاظت آب و خاک، 20(4): 183-199.

36. موسوي، الهه، داود نيك‌كامي، محمدحسين مهديان و ابراهيم پذيرا (1392). تعیین شاخص مناسب فرسایندگی باران با استفاده از کرت‌هاي فرسایش خاك در استان سمنان. پژوهش‌های حفاظت آب و خاک، 20(5): 21-39.

37. Nikkami, Davood and Ali Mohammad Ghafouri (2013). Plot Treatments and Sediment Yield Relation. American-Eurasian Journal of Agriculture and Environmental Science, 13(1): 22-26.

38. عرب‌خدری، محمود، محمدرضا میرزایی، داود نيك‌كامي و صمد شادفر (1392). اثر تفکیک دوره‌های برفی و بارانی در میزان صحت برآورد رسوب‌دهی معلق در حوزه گرگان‌رود. علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 7(20): 55-64.

39. داودی‌راد، علی‌اکبر، داود نیک‌کامی و مهدی مردیان (1392). بهینه‌سازی کاربری اراضی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی دو هدفه در حوزه آبخیز آدینه مسجد شازند. مهندسي و مديريت آبخيز، 5(1): 17-24.

40. جعفری، علی، داود نيك‌كامي، اسماعیل عباسی و فاطمه توکلی‌راد (1392). بررسی الگوی استفاده از اراضی در حوزه آبخیز سد سنا استان بوشهر. مهندسي و مديريت آبخيز، 5(3): 155-164.

41. نیک‌کامی، داود، رضا سکوتی‌اسکویی، ابراهیم بروشکه و فانیذ حشمتی (1392). بررسی و تحلیل بار رسوبی رودخانه‌های کشور، مطالعه موردی: آذربایجان‌غربی. مهندسي و مديريت آبخيز، 5(4): 266-274.

42. نیک‌کامی، داود (1393). مدیریت یکپارچه منابع. مهندسي و مديريت آبخيز، 6(2): 1-5.

43. اعتراف، حسین، محمدعلی دری و داود نیک‌کامی (1393). تأثیر نوع پوشش گیاهی بر رواناب و رسوب و مواد غذایی خاك اراضی شیب‌دار مراوه‌تپه. مهندسي و مديريت آبخيز، 6(3): 224-231.

44. نیک‌کامی، داود و محمدحسین مهدیان (1393). تهیه نقشه شاخص مناسب فرسایندگی باران کشور. مهندسي و مديريت آبخيز، 6(4): 364-376.

45. پرویزی، یحیی، داود نيك‌كامي، محمد قیطوری، همایون حصادی (1393). بررسي و تعيين مناسب‌ترين شاخص‌هاي فرسايندگي باران در استان كرمانشاه. پژوهش‌های آبخیزداری، 27(2): 131-137.

46. برخورداری، جلال، داود نيك‌كامي، محمدباقر صمدی و منیرالسادات طباطبایی‌زاده (1394). تعیین شاخص مناسب فرسایندگی باران در اقلیم خشک سرد مرکزی ایران، مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات مرتع نیر یزد. مهندسي و مديريت آبخيز، 7(2): 136-144.

47. سکوتی‌اسکویی، رضا، حمیدرضا پیروان، داود نيك‌كامي و محمدحسین مهدیان (1394). بررسی رابطه فرسایش ‌پذیری، اشکال فرسایش و تلفات خاک‌های حاصل از سه نوع مارن در آذربایجان غربی. مهندسي و مديريت آبخيز، 7(4): 379-387.

48. آقارضی، حشمت‌اله، مهدی مردیان، علی‌اکبر داودی‌راد و داود نیک‌کامی (1394). تحلیل حساسیت توابع هدف در مدل برنامه‌ریزی خطی به منظور بهینه‌سازی کاربری اراضی حوزه آبخیز آدینه مسجد. مرتع و آبخیزداری، 68(4): 795-808.

49. نیک‌کامی، داود، شهرام اميدواری، عبدالرحمن برزگر و محمدحسن مسيح‌آبادي (1395). تاثیر واحدهای کاری   TMU  و Geopedology در دقت نقشه پسرفت خاک. پژوهش‌های آبخیزداری، 29(3): 34-40.

50. سکوتی‌اسکویی، رضا و داود نیک‌کامی (1395). بهينه‌سازی الگوی کشت به منظور کاهش فرسايش خاک، مطالعه موردی: آبخيز قوشچی. علوم و مهندسی آبخیزداری، در نوبت چاپ.

51. پرویزی، یحیی، محمد قیطوری، علیمحمد غفوری، داود نیک‌کامی، محمد روغنی، محمدحسین مهدیان، مهدی فرحپور، رضا بیات، افشین پرتوی و علی نوری (1395). بررسی و مقایسه پتانسیل عملیات مختلف مکانیکی آبخیزداری و بانکت‌بندی در ترسیب کربن در برخی مناطق اقلیمی کشور. علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 10(34): 63-72.

52. پرویزی، یحیی، محمد قیطوری، عبدالمحمد غفوری، داود نیک‌کامی، محمد روغنی، محمدحسین مهدیان، مهدی فرحپور، رضا بیات، افشین پرتوی و علی نوری (1395). بررسی و مقایسه پتانسیل عملیات مکانیکی آبخیزداری و پخش سیلاب و بانکت‌بندی در ترسیب کربن در برخی مناطق اقلیمی کشور. علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، در نوبت چاپ.

53. سکوتی‌اسکویی، رضا، داود نیک‌کامی و ابراهیم بروشکه (1396). بررسی شاخص فرسایندگی باران استان آذربایجان غربی برای تهیه نقشه هم‌فرسای بارندگی. پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، 8(15): 36-44.

54. خالدیان، حسین و داود نیک‌کامی (1396). نقش بهینه‌سازي کاربري اراضی بر کاهش پتانسیل فرسایش و رسوب با استفاده از مدل برنامه‌ریزي خطی (مطالعه موردي: حوضه چهل‌گزي سنندج). علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 21(1): 95-111.

55. خالدیان، حسین و داود نیک‌کامی (1396). نقش بهینه‌سازي کاربري اراضی بر درآمد بهره‌برداران با استفاد از مدل برنامه‌ریزی خطی سیمپلکس (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چهل‌گزي سنندج). علوم و مهندسي آبخیزداری ایران، 11(36): 43-53.

56. دادرسی سبزوار، ابوالقاسم و داود نيك‌كامي (1396). اثر اجرای کاربری بهینه اراضی و اعمال شیوه‌های صحیح مدیریتی در حوزه آبخیز ششتمد خراسان رضوی بر کاهش فرسایش خاک و افزایش درآمد. مهندسي و مديريت آبخيز، 9(1): 71-86.

57. Sokouti, Reza and Davood Nikkami (2017). Optimizing land use pattern to reduce soil erosion. Eurasian Journal of Soil Sciences, 6(1): 75-83.

58. یاراحمدی، جمشید، داود نیک‌کامی، علی شهنوازی و محمد ابراهیم صادق‌زاده (1397). بهينه‌سازی کاربری اراضی بخشی از دامنه‌های جنوبی حوزه آبخیز اهرچای. مهندسي و مديريت آبخيز،10(1): 43-57.

مقالات علمی - ترویجی

1. نيك‌كامي، داود (1369). دستورالعمل احداث آبشخوار. كشاورزي و دام، جلد 3، شماره 8، صفحه 33-24.

2. نيك‌كامي، داود (1370). دستورالعمل و اصول بذرپاشي و بذركاري گياهان مرتعي. كشاورزي و دام، جلد 3، شماره 11، صفحه 9-3.

3. نيك‌كامي، داود، علي جعفري اردكاني، پيمان رزمجو و فرزاد بيات موحد (1383). بررسی تاثیر جهت شخم بر میزان فرسایش خاک در منطقه سهرین-قره چریان زنجان. آب و آبخيز، جلد 1، شماره 1، صفحه 69-62.

4. بیات، رضا، داود نیک‌کامی، مجید صوفی و آزاده مهدی‌پور (1392). بررسی تحقيقات و چالش‌های موجود در زمینه مهار فرسايش خندقی. ترویج و توسعه آبخیزداری، 1(3): 39-46.

5. نيك‌كامي، داود (1393). م مثل مديريت يکپارچه منابع. ترویج و توسعه آبخیزداری، 2(4): 47-50.

مقالات ارائه شده در همایش ها و کنفرانس ها

1. نيك‌كامي، داود (1379). بهينه‌سازی مديريت فرسايش خاک. همايش کاربرد RS و GIS در مطالعه مناطق بيابانی، تهران، ايران.

2. نيك‌كامي، داود (1380). بازنگری در روش کاربردهای مطالعاتی و تحقيقاتی PSIAC. همايش ملی مديريت اراضی، فرسايش خاک و توسعه پايدار، اراك، ايران.
3. نيك‌كامي، داود، پيمان رزمجو، علي جعفري اردكاني و فرزاد بيات موحد (1384). بررسی کاهش فرسايش خاك و افزايش توليد در زراعت ديم. سومين همايش ملی فرسايش و رسوب، تهران، ايران.
4. نيك‌كامي، داود، پيمان رزمجو، علي جعفري اردكاني و فرزاد بيات موحد (1384). بررسی شاخص فرسايندگی باران در اراضی ديم. سومين همايش ملی فرسايش و رسوب، تهران، ايران.

5. محمدي تركاشوند، علي، داود نيك‌كامي و مهرداد اسفندياري (1384). بررسی روش تهيه نقشه اشکال فرسايش 250000 :1، مطالعه موردي: حوزه آبخيز كن و سولقان. سومين همايش ملی فرسايش و رسوب، تهران، ايران.
6. صادقي، سيد حميدرضا، داود نيك‌كامي و خليل جليلي (1384). فرمول‌بندی فرسايش خاک به‌منظور کاربری بهينه اراضی. سومين همايش ملی فرسايش و رسوب، تهران، ايران.

7. داودي، محمدهادي، سيد محمود فاطمي عقدا، غلامرضا شاه علي‌پور، رضا امام جمعه و داود نيك‌كامي (1384). بررسی ميزان تاثير ريشه درختان در پايداری شيب‌های طبيعی خاک. سومين همايش ملی فرسايش و رسوب، تهران، ايران.

8. جليلي، خليل، سيد حميدرضا صادقي و داود نيك‌كامي (1384). مديريت بهينه منابع آب و خاک با استفاده از تکنيک‌های برنامه‌ريزي رياضي و مدل‌هاي كامپيوتري. دومين کنفرانس سراسری آبخيزداری و مديريت منابع آب و خاک، كرمان، ايران.

9. محمدي تركاشوند، علي و داود نيك‌كامي (1385). نقشه اشكال فرسايش، يك نقشه پايه در مديريت پايدار خاك. همايش خاك، محيط زيست و توسعه پايدار، كرج، ايران.

10. بيات موحد، فرزاد، داود نيك‌كامي و حسن شامي (1385). بررسي راه‌كارهاي كاهش اثر شخم موازي شيب بر هدررفت خاك اراضي ديم شيب‌دار. همايش توسعه كشاورزي استان زنجان، موانع- راه‌كارها، زنجان، ايران.

11. نيك‌كامي، داود و علي محمدي تركاشوند (1386). بررسي صحت و دقت نقشه حساسيت سنگ‌ها به فرسايش در تهيه نقشه اشكال فرسايش. دهمين كنگره علوم خاك ايران، كرج، ايران.

12. بيات موحد، فرزاد و داود نيك‌كامي (1386). تاثير كاربرد مالچ كاه و كلش گندم بر مقدار رواناب اراضي زراعي ديم شيب‌دار. دهمين كنگره علوم خاك ايران، كرج، ايران.

13. همتي، محمد، حسن احمدي، داود نيك‌كامي، غلامرضا زهتابيان و محمد جعفري (1386). تعيين بهترين شاخص فرسايندگی باران در اقليم نيمه خشک سرد ايران (مطالعه موردي: ايستگاه تحقيقات حفاظت خاك كبوده عليا-كرمانشاه). چهارمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، كرج، ايران.

14. شعباني، محمد، حسن احمدي، داود نيك‌كامي، حسين آذرنيوند و محسن محسني ساروي (1386). تاثير مديريت كاربري اراضي در سوددهي و فرسايش خاك حوزه آبخيز خارستان. چهارمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، كرج، ايران.

15. نيك‌كامي، داود (1387). حفاظت خاك در ايران، چالش‌ها و راه‌كارها. اولين همايش ملي مديريت جامع حوضه زاينده‌رود با نگرش بر توسعه پايدار و تاثير آن بر فلات مركزي ايران، اصفهان، ايران.
16. عرب‌قشقايي، زهرا، داود نيك‌كامي و صمد شادفر (1389). بررسي عوامل موثر بر وقوع فرسايش خندقي حوضه طرود. چهارمين همايش ملي فرسايش و رسوب، نور، ايران.

17. اميدواري، شهرام، داود نيك‌كامي، عبدالرحمن برزگر و محمدحسن مسيح‌آبادي (1389). بررسي پسرفت خاك با تركيب GLASOD با TMU و ژئوپدولوژي. چهارمين همايش ملي فرسايش و رسوب، نور، ايران.

18. سكوتي‌اسكويي، رضا، داود نيك‌كامي و نادر قائميان (1389). بررسي تاثير شيب دامنه بر تلفات خاك در كاربري‌هاي مرتع و ديم. چهارمين همايش ملي فرسايش و رسوب، نور، ايران.

19. عيسايي، حسين، داود نيك‌كامي، لطف‌الله پارسايي و سهراب سهرابي  (1389). بررسي اثرات شخم بر ميزان فرسايش خاك، هدررفت آب و توليد محصول در زراعت ديم منطقه كلاله در استان گلستان. چهارمين همايش ملي فرسايش و رسوب، نور، ايران.

20. اميدواري، شهرام، داود نيك‌كامي، عبدالرحمن برزگر و محمدحسن مسيح‌آبادي  (1390). بررسي پسرفت كيفيت خاك با استفاده از مدل GLASOD در واحدهاي فتومورفيك در حوزه آبخيز هنام (استان لرستان). دوازدهمين كنگره علوم خاك، تبريز، ايران.

21. موسوي، الهه، داود نيك‌كامي، محمدحسين مهديان و ابراهيم پذيرا (1390). معرفي شاخص جديد فرسايندگي باران با استفاده ار آمار كرت‌هاي فرسايش در استان اصفهان. دوازدهمين كنگره علوم خاك، تبريز، ايران.

22. خرسندي، نازيلا، محمدحسين مهديان، ابراهيم پذيرا و داود نيك‌كامي (1390). بررسي روش‌هاي كريجينگ و كوكريجينگ در توزيع مكاني شاخص فرسايندگي باران. دوازدهمين كنگره علوم خاك، تبريز، ايران.

23. اميدواري، شهرام، داود نيك‌كامي، محمدحسن مسيح‌آبادي و مراد سپه‌وند (1391). بررسي نمودار كنترل كيفيت و تعيين شاخص پسرفت خاك به‌منظور مديريت صحيح حوزه‌هاي آبخيز (مطالعه موردي: حوزه آبخيز هنام، استان لرستان). هشتمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، خرم‌آباد، ايران.
24. نيك‌كامي، داود (1391). استفاده از مدل‌هاي رياضي در مديريت جامع حوزه‌هاي آبخيز. هشتمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، خرم‌آباد، ايران.

25. نيك‌كامي، داود، محمدحسين مهديان و هادي چم‌حيدر (1391). استفاده از مدل‌هاي بهينه‌سازي در كاهش هدررفت عناصر غذايي اراضي. اولين همايش ملي بيابان (علوم، فنون و توسعه پايدار)، تهران، ایران.

26. سكوتي اسكوئي، رضا، الهام آزادموسوی، داود نيك‌کامي، ابراهيم بروشكه (1392). بهينه‌سازي الگوی کشت در حاشیه دریاچه ارومیه، مطالعه موردی گردنه قوشچی. دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه، ایران.

27. نيك‌كامي، داود، محمدحسين مهديان (1393). بررسی شاخص‌های مختلف فرسایندگی باران و تهیه نقشه کشوری آن. دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری (آبخیزداری سازگار)، 29 و 30 بهمن 1393، بیرجند، ایران.

28. نيك‌كامي، داود (1394). نقش مدیریت یکپارچه منابع در حفاظت اراضی و خاک حوزه‌های آبخیز. اولین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران.

29. Nikkami, Davood, Maria Elektorowicz and Guy R. Mehuys (1996). Interfacing MUSLE with SPANS-GIS. 3rd Canadian Conference on Computing in Civil and Building Engineering, Montreal, Canada.

30. Nikkami, Davood, Maria Elektorowicz and Guy R. Mehuys (1999). Prediction of soil erosion in a semi-arid zone of Iran by the integration of MUSLE and SPANS-GIS. 34th Central Canadian Symposium on Water Pollution Research, Burlington, Canada.

31. Nikkami, Davood, Maria Elektorowicz and Guy R. Mehuys (2001). Interfacing MUSLE with SPANS-GIS. 36th Central Canadian Symposium on Water Pollution Research, Burlington, Canada.

32. Nikkami, Davood, Ali Jafari Ardakani, Farzad Bayat Movahed and Peyman Razmgoo  (2004). The Effect of Plough on Surface Runoff. ICID, Moscow, Russa.

33. Nikkami, Davood, Mahmood Arabkheri and Peyman Razmgoo (2004). Sampling Accuracy in Erosion Plot Tanks. 4th Inter. Iran & Russia Conf. on Agr. & Natural Resources, Shahr Kord, Iran.

34. Nikkami, Davood, Ali Jafari Ardakani, Farzad Bayat Movahed and Peyman Razmgoo (2005). The effect of plough on rainfed farm soil erosion. International Conference on Human Impacts on Soil Quality attributes, Isfahan, Iran.

35. Sadeghi, Seyed Hamidreza, Khalil Jalili and Davood Nikkami (2005). Land uses planning: A practical approach in soil erosion control. International Conference on Human Impacts on Soil Quality attributes, Isfahan, Iran.

36. Nikkami, Davood, Ali Jafari Ardakani, Farzad Bayat Movahed and Peyman Razmgoo (2005). The effect of plough treatments on surface runoff quality. 40th Central Canadian Symposium on Water Quality Research, Burlington, Canada.

37. Bayat Movahed, Farzad, Davood Nikkami, J. Khalafi and Hassan Shami (2006). Impact of straw mulch application on runoff and wheat yield in rainfed hillslope areas in Zanjan, Iran. 14th International Soil Conservation Organization Conference, Marrakech, Morocco.

38. Mohammadi Torkashvand, Ali and Davood Nikkami (2007). The investigation of accuracy and precision of some methods in gully erosion mapping. International Conference on Geo-environment: Challenges ahead, Jammu, India.

39. Nikkami, Davood, Mohammad Shabani and Hassan Ahmadi (2008). Land-use management and watershed health. 43th Central Canadian Symposium on Water Quality Research, Burlington, Canada.

40. Mohammadi Torkashvand, Ali and Davood Nikkami (2009). The Investigation of Accuracy and Precision of Soil-Water Erosion Types Mapping by Processing ETM+ Satellite images. 2nd Gulf Conference and Exhibition on Environment and Sustainability, Kuwait, Kuwait.

41. Bayat Movahed, Farzad, Davood Nikkami and Hossein Shami (2008). Intern. Conf. on Conservation Farming Systems and Watershed Management in Rainfed Areas for Rural Employment and Poverty Eradication (ICON-FARM), New Delhi, India.

42. Nikkami, Davood (2009). Improving Land Use Planning and Management. United Nations-Department of Economic and Social Affairs, Division for Sustainable Development, Bangkok, Thailand.

43. Owji, Mohamad Rahim, Davood Nikkami, Mohammad Hossein Mahdian and Shahla Mahmoudi (2012). Optimizing Land Use to Minimizing Surface Runoff by Management. VIII. International Soil Science Congress, Izmir, Turky.

44. Omidvari, Shahram, Davood Nikkami, Abdolrahman Barzegar and Mohammad Hassan Masihabadi (2012). Investigating soil fertility degradation using GLASOD model and geopedology, TMU and satellite imagery photomorphic working units. VIII. International Soil Science Congress, Izmir, Turky.

45. Nikkami, Davood (2012). Soil Loss Minimization through Land Use Optimization. 21st Century watershed technology conference, Bari, Italy.

فعالیت ها و مسئولیت های علمی، آموزشی و پژوهشی
سابقه فعالیت اجرایی
از سال 1363
سابقه فعالیت آموزشی
از سال 1364
سابقه فعالیت پژوهشی
از سال 1369
مشارکت در پایان نامه های دانشجویی

1. استاد مشاور، بهينه‌سازی اراضی حوزه آبخيز بريموند به‌منظور کمينه‌سازي فرسايش خاك با استفاده از برنامه‌ريزي خطي. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، خليل جليلي، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي، 1383.

2. استاد راهنما، بررسی و ارائه روش تهيه نقشه سيمای فرسايش به‌كمك سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي. پايان‌نامه دكتراي، علي محمدي تركاشوند، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده كشاورزي، 1385.

3. استاد راهنما، تاثير مديريت كاربري اراضي در كاهش فرسايش خاك (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخيز خارستان فارس). پايان‌نامه دكتراي، محمد شعباني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده كشاورزي، 1386.

4. استاد راهنما، تعيين بهترين شاخص فرسايندگی باران در سه منطقه جغرافيايي ايران. پايان‌نامه دكتراي، محمد همتي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده كشاورزي، 1386.

5. استاد راهنما، بررسي پسرفت حاصلخيزي و كيفيت خاك با استفاده از مدل GLASOD و روش   Geopedologyدر زيرحوزه آبخيز هنام. پايان‌نامه دكتراي، شهرام اميدواري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده كشاورزي، 1389.

6. استاد مشاور، بررسی تغييرات مکاني شاخص فرسايندگي باران در حوزه‌هاي آبخيز درياي خزر. پايان‌نامه دكتراي، نازيلا خرسندي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده كشاورزي، 1389.

7. استاد راهنما، بررسی عوامل موثر بر فرسایش خندقی با استفاده از  GISو RS و پهنه بندی آن در حوزه آبخیز  طرود. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، زهرا عرب قشقایی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده كشاورزي، 1389.

8. استاد راهنما، بهينه‌سازي كاربري اراضي به‌منظور كمينه‌سازي فرسايش، رسوب‌دهي و هدرروي عناصر غذايي خاك در يكي از زيرحوزه‌هاي معرف رود زرد. پايان‌نامه دكتراي، هادي چم‌حيدر، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده كشاورزي، 1389.

9. استاد راهنما، بررسي شاخص‌هاي فرسايندگي باران و تهيه نقشه آن در استان­هاي خراسان رضوي، سمنان و اصفهان. پايان‌نامه دكتراي، الهه موسوي كياسري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده كشاورزي، 1390.

10. استاد راهنما، بررسي و تعيين مناسب‌ترين شاخص فرسايندگي باران در استان آذربايجان‌غربي. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، آيدا وحيدي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده كشاورزي، 1390.

11. استاد مشاور، مقایسه  نرخ فرسایش اندازه گيري شده با استفاده ازچند روش میدانی  و مدل پسیاک اصلاح شده درحوزه هاي نسيم آباد و باغ قلعه  دراستان فارس. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، محمد ميري‌بنجار، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد واحد ارسنجان، دانشكده كشاورزي، 1390.

12. استاد راهنما، بهينه‌سازي كاربري اراضي به‌منظور کاهش فرسايش، رسوب‌دهي و هدررفت آب در حوزه‌ آبخيز جاجرود. پايان‌نامه دكتراي، محمدرحيم اوجي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده كشاورزي، 1390.

عضویت در شورا، کمیته، گروه، انجمن، هیئت تحریریه و سایر مجامع علمی و تخصصی داخل و خارج

عضو هيات مديره انجمن آبخيزداري ايران در دو دوره

عضو هيات تحريريه نشریه علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از 1392

عضو هيات تحريريه نشریه مهندسي و مديريت آبخيز

سردبير نشریه مهندسي و مديريت آبخيز

عضو  شورای پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري

عضو كميته علمی-فني پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري

عضو شورای تحقیقات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

عضو کمیسیون منابع طبیعی هیات ممیزه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

تشویقات و جوایز علمی

پژوهش‌گر برگزيده وزارت جهاد كشاورزي، 1387

پژوهش‌گر برگزيده پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري، 1392

مهندس برجسته منابع طبیعی سال، فرهنگستان علوم، 1396

فعالیت های علمی - آموزشی و پژوهشی

الف) تدریس:

1. Erosion modeling، كارشناسي ارشد، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

2. اصول مهندسی حفاظت خاک و آب، دكتري، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقيقات

3. هيدرولوژي، دكتري، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقيقات

4. مديريت آبخيزها، دكتري، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده كشاورزي

ج) مجری پروژه‌هاي تحقيقاتي:

1. پروژه مستقل “بررسی وضعیت تعلیق رسوب در مخازن کرت‌های فرسایش”

2. پروژه مستقل “تعيين اثرات شخم بر ميزان فرسايش خاك و تعيين حد شيب”

3. پروژه مستقل “بررسي‌ كاربرد گونه هاي‌ ساليكورنيا در حفاظت خاک هاي‌ شور”

4. پروژه مستقل “بررسي و ارائه روش تهيه نقشه سيماي فرسايش 1:250000”

5. برنامه راهبردي “حفاظت خاك ايران”

6. زیربرنامه “مديريت اراضي در بهينه‌سازي روش‌هاي حفاظت خاك”

7. پروژه ملی “بررسی و تعیین مناسب‌ترین شاخص فرسایندگی باران در مناطق مختلف ایران”

8. پروژه استانی “بررسی و تعیین مناسب‌ترین شاخص فرسایندگی باران در استان تهران”

9. پروژه مستقل “بهينه‌سازي مديريت فرسايش خاك و رسوبدهي در يكي از زيرحوزه‌هاي معرف رودزرد”

10. پروژه مستقل “بهينه‌سازي مديريت آلودگي آب و خاك در يكي از زيرحوزه‌هاي معرف رودزرد”

11. پروژه مستقل “بررسي پسرفت كيفيت خاك با مدل GLASOD در واحدهاي ژئوپدولوژي و TMU”

12. پروژه ملی “بررسي الگوي استفاده از اراضي در استان‌هاي مركزي ايران”

13. پروژه استانی “بررسي الگوي استفاده از اراضي در استان تهران”

14. پروژه ملی “بررسي الگوي استفاده از اراضي در استان‌هاي شمال ايران”

15. پروژه ملی “بررسي الگوي استفاده از اراضي در استان‌هاي شمال شرقي ايران”

16. پروژه ملی “بررسي الگوي استفاده از اراضي در استان‌هاي شمال غربي ايران”

17. پروژه ملی “بررسي الگوي استفاده از اراضي در استان‌هاي جنوب ايران”

18. پروژه استانی “بررسي الگوي استفاده از اراضي در استان فارس”

19. پروژه ملی “بررسي الگوي استفاده از اراضي در استان‌هاي غربي ايران”

20. پروژه ملی “بررسي بار بستر رودخانه‌ها در دو استان كشور”

21. پروژه استانی “بررسي بار بستر رودخانه‌ها در استان آذربایجان غربی”

22. پروژه مستقل “بررسی میزان افزایش دقت نمونه‌برداری از رواناب و رسوب مخازن کرت‌های فرسایش با استفاده از باکت”

23. پروژه ملی “تهیه و یکپارچه‌سازی نقشه‌ها و داده‌های رقومی حوزه‌ها و توسعه پایگاه داده‌های مکانی، زمانی و موضوعی مرتبط با فرسایش و رسوبدهی در حوضه‌های رده هفت کشور”

ب) همکار پروژه‌هاي تحقيقاتي:

1. پروژه مستقل “تاثیر ریشه درختان بر مقاومت برشی خاک با استفاده از آزمایشات”

2. پروژه مستقل “مقایسه چند روش آماری برآورد بار معلق در یک حوزه با رژیم”

3. برنامه راهبردي “شناخت عوامل موثر بر فرسايش و رسوب”

4. پروژه مستقل “مناسب‌ترین پوشش گياهي براي حفاظت خاك و كنترل فرسايش سطحي مراتع مراوه‌تپه”

5. پروژه مستقل “بررسی اشكال و عوامل فرسايش خاك در دو زيرحوزه انتخابي رودخانه كرخه”

6. پروژه مستقل “بررسي اثرات شخم بر ميزان فرسايش خاك، هدررفت آب و توليد محصول در زراعت ديم”

7. پروژه مستقل “بررسی اشكال و عوامل فرسايش خاك در دو زيرحوزه انتخابي رودخانه كرخه”

8. پروژه مستقل “تاثير زمان و نوع شخم بر فرسايش و حاصل‌خيزي و عملكرد گندم ديم در اراضي شيب‌دار”

9. زیربرنامه “بهينه‌سازي روش‌هاي حفاظت خاك در فرسايش توده‌اي”

10. زیربرنامه “بهينه‌سازي روش‌هاي حفاظت خاك در فرسايش خندقي”

11. زیربرنامه “بهينه‌سازي روش‌هاي حفاظت خاك در فرسايش سطحي”

12. زیربرنامه “بهينه‌سازي روش‌هاي حفاظت كيفيت خاك”

13. زیربرنامه “بهينه‌سازي روش‌هاي حفاظت خاك اراضي حساس”

14. زیربرنامه “طرح جامع پايگاه داده‌هاي حوزه‌هاي آبخيز كشور”

15. زیربرنامه “بررسي و شناخت مسايل اجتماعي آبخيز و آبخيزنشينان”

16. زیربرنامه “بررسي و مطالعه فرهنگ آبخيزنشينان در تحقق الگوي بهينه مديريت حوزه‌ها”

17. زیربرنامه “بررسي و مطالعه الگوهاي مديريت جامع حوزه‌هاي آبخيز”

18. پروژه مستقل “بررسي و تجزيه و تحليل مسايل اقتصاد خرد و كلان حوزه‌هاي آبخيز”

19. پروژه مستقل “تهيه دستورالعمل‌هاي اجرايي بهره‌برداران از منابع پايه حوزه‌هاي آبخيز”

20. زیربرنامه “طراحي سازمان متولي كاهش فرسايش و رسوب حوزه سد دز”

21. پروژه ملی “بررسي تاثير عمليات آبخيزداري در كاهش فرسايش و رسوب حوزه‌هاي آبخيز در 10 استان”

22. پروژه مستقل “بررسي عمل‌كرد عمليات سازه‌اي مكانيكي آبخيزداري در ترسيب كربن به‌منظور اصلاح تغييرات اقليمي”

23. پروژه مستقل “مطالعه اثربخشي عمليات بيومكانيكي آبخيزداري در ترسيب كربن به‌منظور اصلاح تغييرات اقليمي”

24. پروژه مستقل “بررسي رابطه مقدار شيب و عملكرد توليد گندم ديم”

25. پروژه ملی “مميزي علوم و مهندسي آبخيزداري كشور-معاونت فناوري رياست جمهوري”

26. پروژه ملی “واسنجي مدل‌هاي تجربي PSIAC و MPSIAC از طريق بررسي رسوب بندهاي كوچك در ایران”

27. پروژه ملی “واسنجي مدل‌هاي تجربي PSIAC و MPSIAC از طريق بررسي رسوب بندهاي كوچك در شمال شرقی ایران”

28. پروژه ملی “واسنجي مدل‌هاي تجربي PSIAC و MPSIAC از طريق بررسي رسوب بندهاي كوچك در غرب و شمال غرب ایران”

29. پروژه ملی “واسنجي مدل‌هاي تجربي PSIAC و MPSIAC از طريق بررسي رسوب بندهاي كوچك در حوضه‌های مرکزی ایران”

30. پروژه ملی “واسنجي مدل‌هاي تجربي برآورد رسوب‌دهي از طريق بررسي رسوب مخازن بندهاي كوچك در ايران”

31. پروژه ملی “واسنجي مدل‌هاي تجربي برآورد رسوب‌دهي از طريق بررسي رسوب مخازن بندهاي كوچك در ايران”

32. پروژه ملی “واسنجي مدل تجربي FSM از طريق بررسي رسوب مخازن بندهاي كوچك در غرب و شمال غرب ايران”

33. پروژه ملی “واسنجي مدل تجربي FSM از طريق بررسي رسوب مخازن بندهاي كوچك در شرق و شمال شرق ايران”

34. پروژه ملی “واسنجي مدل تجربي FSM از طريق بررسي رسوب مخازن بندهاي كوچك در حوضه مرکزی ايران”

35. پروژه ملی “واسنجي مدل تجربي EPM از طريق بررسي رسوب مخازن بندهاي كوچك در حوضه مرکزی ايران”

36. پروژه ملی “واسنجي مدل تجربي EPM از طريق بررسي رسوب مخازن بندهاي كوچك در شرق و شمال شرق ايران”

37. پروژه مستقل “بررسي اثرات شخم بر ميزان فرسايش خاك، هدررفت آب و توليد محصول در زراعت ديم منطقه كلاله در استان گلستان”

38. زیربرنامه “شناخت آلاینده‌های زیست محیطی و عوامل موثر بر تخریب خاک”

39. پروژه مستقل “ارزیابی تاثیر کشت گونه چاودار در مقایسه با گندم بر حفاظت آب و خاک در دیمزارهای کم‌بازده (مطالعه موردی: حوزه هنام)”

مسئولیت ها

1. رئيس اداره اطلاع رساني و آموزش مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري، 1384-1381

2. معاون بخش تحقيقات حفاظت خاك مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري، 1385-1384

3. معاون برنامه‌ريزي و پشتيباني مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري، 1389-1385

4. معاون برنامه‌ريزي و پشتيباني مركز تحقيقات كم آبي و خشكسالي، 1390-1389

5. رئیس گروه تحقیقاتی مدیریت حوزه‌های آبخیز 1393 تا 1394

6. رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 1394 تا کنون