ضیاء‌الدین شعاعی

مشخصات عمومی
تاریخ و محل تولد
1377/08/10
محل کار
پژوهشکئه حفاظت خاک و آبخیزداری
پست الکترونیک
zshoaei@gmail.com, zshoaei@scwmri.ac.ir
سمت فعلی
هیات علمی-گروهی مهندسی و حفاظت خاک
شغل و تاریخ استخدام
کارمند-هیات علمی-1/1/1359
مرتبه و پایه
دانشیار پایه 31
رشته و گرایش تخصصی
زمین شناسی مهندسی-زمین لغزش و پایداری
آخرین مدرک تحصیلی
دکترا
زمينه‌هاي پژوهشي مورد علاقه
مدیریت حوزه ابخیز، حفاظت خاک، زمین لغزش، ابزارمندی زمین
مدارج علمی
مدارج تحصیلی

لیسانس زمین شناسی از دانشگاه مشهد در سال 1364

فوق لیسانی زمین شناسی مهندسی از دانشگاه آکیتای ژاپن در سال 1369

دکترای زمین شناسی مهندسی و ژئوفیزسک از دانشگاه کیوتو-ژاپن 1373

دوره های تخصصی

مکانیک خاک پیشرفته در دانکده مهندسی دانشگاه کیوتو

ابزارمندی زمین در دانشگته کیوتو Post-Doc

مدیریت بلایای طبیعی در Natural Disaster Research Center -Kyoto University-Uji-Japan

تالیفات
کتب منتشر شده

تالیف کتاب  “زمین لغزشها” شناخت ارزیابی  و کنترل

تالیف ضیاءالدین شعاعی

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

سرشناسه: شعاعی، ضیاءالدین، 1337

ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

برگزیده کتاب سال 1395

مشخصات ظاهری: 617 صفحه مصور جدول

رده بندی کنگره: 1394 8 ز 7/599 QE

رده بندی دیویی: 307/551

شماره کتابشناسی ملی :  4082948

 

ویرایش علمی کتاب
مقالات علمی - پژوهشی
ردیف تاریخ نویسنده/انتشارات عنوان مقاله
1 1396 احمدرضا لاهيجانزاده، عليرضا زراسوندي، ضياءالدين شعاعي، مجيد حيدري، صديقه جلالي، زهرا فريدوني

مجله پژوهشی”پژوهشهاي فرسايش محيطي”

٧٨ -١٠٠ ، ٢٦ ، تابستان ١٣٩٦ ، ٢ : ٧

پراكنش فضايي- مكاني، كاني شناسي و ريز ريخت شناسي رخدادها و مراكز گرد و غبار با منشأ داخلي در استان خوزستان
2 1397 بهروز صاحب زاده، ضیاءالدین شعاعی، مهدی اقشاری

فصلنامه اکوبیولوژی تالاب ، شماره 38 زمستان 1397

ریسک پراکنش رسوبات بادی بر سلامت دستگاه تنفس و چشم ساکنین سیستان-شرق ایران
3 2019 Behrooz Sahebzadeh, Kazem Shabani-Gorji, Zieaodin Shoaei, Mahdi Afshari

EQA – Environmental quality / Qualité de l’Environnement / Qualità ambientale, 34 (2019) 35-45

HEALTH RISK OF WIND SEDIMENTS DISTRIBUTION IN HUMAN ENVIRONMENTAL IN SISTAN REGION, EAST OF IRAN

 

4 2019 Behrooz Sahebzadeh, Kazem Shabani-Gorji, Zieaodin Shoaei, Mahdi Afshari

Arabian Journal of  Geoscience  2019

 

Statistical study of aeolian sediment distribution risk in human ecosystem on the Health of respiratory system and eyes on inhabitant of Sitan, EAST Iran.
5 1397 حمیدرضا ، پیروان،  محمد کریمی خالدی، ضیاءالدین شعاعی ،  و رامین ساریخانی

نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز

111- 0931 ، صفحات 686 ، جلد 01 ، شماره 4

ارزیابی روش های تشخیص واگرایی مارن قرمز بالایی )واحد 3M ( و مارن پلیوسن جنوب حسن آباد تهران و ورامین در اشکال مختلف فرسایش
6 1397 عليرضا مجيدي، غلامرضا لشكري پور، ضياءالدين شعاعي

مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، جلد 10، شماره 4 ، 1397

بررسي و مقايسه خصوصيات فيزيكي خاك هاي مارني حوزه درياچه قم با دو سازند

مادري

7 1396 عليرضا مجيدي، غلامرضا لشكري پور ، ضياءالدين شعاعي

مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، جلد 9، شماره 3 ، 1396

پیش بینی پتانسیل تورمی خاک های مارنی حوضه دریاچه نمک
8 1395 ضیاالدین شعاعی، علی، اکبر نوروزی

مجله مهندسی و مدیریت آبخیز،

شناسایی مناطق دارای پتانسیل تولید گرد و غبار در جنوب غرب ایران، مطالعه موردی: استان خوزستان
9   Zieaoddin Shoaei, Journal of ECOPERSIA, 2013, 1 (2), 155-169 A New Approach to the Landslide Early Warning Using the Chemical Composition Fluctuation in the Leakage from Susceptible Slopes
10   Z. Shoaei, Environ Earth Sci DOI 10.1007/s12665-014-3150-8 Mechanism of the giant Seimareh Landslide, Iran, and the longevity of its landslide dams
11    A. MAJIDI, G. LASHGARIPOUR, Z. SHOAIE, M. NORUZI NASHLAJI, Y. FIROUZEI Journal of the Balkan Tribological Association   Vol. 20, No 2, 170-198 (2014) Estimating compaction parameters of marl soils using multi-layer perceptron neural networks
12  

1370

Z. Shoaei and Sakura Honda.

Bulletin Res. Ins. Natural Resources.

Min Coll. Akita Univ., No. 56, pp.45-62 March 1991

Effective Weathering Processes on the Generation of Clay Mineral in the Neogene Tertiary Sediments at Yokote region, Akita, Japan
13  

1372

Zieaoddin Shoaei, Kyoji Sassa, Bulletin of the Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University Vol. 43 March, 1993 Mechanism of Landslide triggered by the 1990 Iran Earthquake
14 1373 Zieaoddin Shoaei, Kyoji Sassa, Regional Conference on Landslide Kansai region, Japan Landslide Society Bulletin of the Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University Vol. 44. March, 1994 Basic Study on the Shear Behavior of landslides During Earthquake

-Excess pore pressure Generation in the Undrained Cyclic Loading Ring Shear tests-

15 1380 Pajuhesh va Sazandegi ارزيابي شدت هوازدگي (Weathering) در تشكيلات مختلف زمين شناسي با استفاده از نسبت كاني هاي اوليه و ثانويه به منظور ارزيابي خواص ژئوتكنيكي آنها
مقالات علمی - ترویجی
مقالات ارائه شده در همایش ها و کنفرانس ها
ردیف تاریخ نویسنده/انتشارات عنوان مقاله
16 1371 Araiba. K. Zieaoddin Shoaei, Kyoji Sassa, National Conference on Erosion. Aomori. Japan. 1992 Application of Ring Shear Apparatus in Research Work on Creep Mechhanism
17  

1371

Zieaoddin Shoaei, K. Sassa, T. Maruyama and M. Shima, Annual Paper Presentation Conference, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, March. 1992 Evaluation of Content, Mineral Composition and Mechanical Characteristics of Clay in the Soil of Tertiary
18  

1371

K. Sassa, Hiroshi Fukuoka, Min Ho Shin, Z. Shoaei 29th international Geological Congress (IGC), Kyoto, Japan. 1992 Development of a new toque-control ring shear apparatus for the study of earthquake induced Landslide

 

19  

1371

Zieaoddin Shoaei, K. Sassa, 29th international Geological Congress (IGC), Kyoto. Japan. 1992 Shear Strength Property of Ca++- and Na+

Montmorillonite Clay

 

20  

1371

Lee J. H., Zieaoddin Shoaei, Kyoji Sassa, National Conference on Landslide, Japan Landslide Society Nagano, Japan. 1992 Measurement of the Apparent Friction Angie during Rapid Loading by the High-Speed, High-Stress Ring Shear Apparatus

 

21  

1372

Zieaoddin Shoaei, Kyoji Sassa, national Conference on Landslide, Japan Landslide Society, Nagasaki. Japan. 1993 Cyclic Loading Ring Shear Tests under Undrained Condition

 

22  

1372

Zieaoddin Shoaei, K. Sassa, Annual Paper Presentation Conference, Disaster Prevention Research Institute. Kyoto University, March. 1993 Shear Behavior of Granular Soils in the Undrained Cyclic Loading Ring Shear Apparatus

 

23  

1372

Zieaoddin Shoaei, Kyoji Sassa. National Conference on Landslide. Japan Landslide Society, Nagano. Japan, 1993 Investigation of Landslide Triggered by the 1990 Iran Earthquake

 

24  

1372

Lee J. H. Zieaoddin Shoaei, Kyoji Sassa. National Conference on Landslide, Japan Landslide Society Nagano. Japan. 1993 Prediction of Pore-Pressure Generation during Rapid Loading by High-Speed Ring Shear Apparatus

 

14  

1372

Araiba. K. Zieaoddin Shoaei, Lee J. H., Kyoji Sassa, National Conference on Landslide, Japan Landslide Secretary Nagano, Japan. 1993 New Ring Shear Apparatus for Creep Tests

 

 

25  

1371

Lee J. H., Z. Shoaei, K. Sassa, National Conference on Landslide, Japan Landslide Society, Nagasaki, Japan 1992, (in Japanese) Undrained Cyclic Loading Tests for the Study of Landslide Mobility due to the Apparent Friction Angle

 

26  

1373

Zieaoddin Shoaei, Kyoji Sassa, Regional Conference, Kansai region Japan Landslide Society, 1994 Undrained Cyclic Loading Ring Shear Tests for the Study on Shear Behavior of Landslide During Earthquake Apparatus

 

27  

1373

Sassa Kyoji, H. Fukuoka, J. H. Lee, Z. Shoaei Proc. of Special Session, International Workshop on Prediction of rapid Landslide Motion, Kyoto, Japan, 26 July-5 August. 1994 Prediction of Landslide Motion based on the Measurement of Geotechnical Parameters
28  

1373

Sassa Kyoji, H. Fukuoka, J. H. Lee, Z. Shoaei, Assessment of landslide Hazards in Lishan, Xian, China, Natural Hazard Reduction and Mitigation in the East Asia, Report Part 4. (Project E-2), March 1994 Prediction of Landslide Motion based on the Measurement of Geotechnical Parameters

 

29  

1374

Zieaoddin Shoaei, Jafar Ghayoumian, International Symposium on Natural Disaster Prediction and Mitigation, Kyoto, Japan, December 1997 Landslide in North and Western Iran

 

 

30  

1374

ضياءالدين شعاعي ، ساكورا هوندا چهارمين گردهمايي علوم زمني شناسي تهران 5-6 اسفند ماه 1374 ارزيابي شدت هوازدگي (Weathering) در تشكيلات مختلف زمين شناسي با استفاده از نسبت كاني هاي اوليه و ثانويه به منظور ارزيابي خواص ژئوتكنيكي آنها
31  

1375

 

Zieaoddin Shoaei, 29th International Geological Congress, 4-14 August 1996, Beijing, China The effect of Geological Factors on the Activities of Landslide

 

 

32  

1375

Zieaoddin Shoaei, Kyoji Sassa Earthquake Engineering 96, Thessaloniki, Greece, 30 Oct-1 Nov. 1996 Mechanism of Pore pressure Generation due to the Different Direction of Earthquake Acceleration on Saturated Soil

 

33  

1376

Zieaoddin Shoaei, Jafar Ghayoumian, International Symposium on Engineering Geology and the Environment, Athens, Greece June 23-27, 1997 Landslide Dam in Iran, Mechanism and History

 

 

34  

1376

Jafar Ghayoumian, Zieaoddin Shoaei, International Symposium on Engineering Geology and the Environment, Athens, Greece June 23-27, 1997 Landslide Distribution and the Controlling Factor in Iran

 

35  

1376

Takeuchi Atsuo, Z. Shoaei, Proc., National Conference on Landslide, Japan Landslide Society. Japan. 1997 Introduction to the Landslide in north and northwestern Iran, (in Japanese)

 

36  

1376

Atsuo Takeuchi, Hidevuki Tanaka, Zieaoddin Shoaei, Proceeding, 8th Int. Conference on rainwater Catchments System, Tehran. Iran, 25-29 Apr., 1997  Underground Temperature Survey for Detecting the Groundwater Vein-Stream

 

37  

1377

Zieaoddin Shoaei, Jafar Ghayoumian, International Newsletter, Landslide News, Japan Landslide Society, No. 12 1998 The Largest Complex Slide in the World, Seimareh Landslide, Western Iran
38  

1377

Zieaoddin Shoaei, Jafar Ghayoumian, IUFRO Division 8 Conference, Environmental Forest Science, Kyoto University Japan. 19-23 October 1998 The Largest Debris Flow in the World, Seimareh Landslide, Western Iran

 

39  

1377

Zieaoddin Shoaei, Jafar Ghayoumian, IUFRO Division 8th Congress of the International Association of the Engineering Geology and the Environment, Vancouver, Canada. 21-25, Sep, 1998 Seimareh Landslide, the Largest Complex slide in the World

 

40  

1377

Jafar Ghayoumian, Zieaoddin Shoaei, 8th Congress of the International Association of Engineering Geology and the Environment, Vancouver, British Columbia, Canada, 21-25 September, 1998 Extent and Economic Significance of Landslide in Iran

 

41  

1376

Zieaoddin Shoaei, K. Sassa, International Symposium on Engineering Geology and the Environment, Athens, Greece June 23-27 1997 Slope Instability due to the Different Mechanism of Pore Pressure Generation During Earthquake on Saturated Soil
42  

1376

ضياءالدين شعاعي سمينار ملي فرسايش و رسوب معاونت آبخيزداري 24-27 ارديبهشت شهرستان نور اثر هوازدگي (Weathering) بر ايجاد لغزشها
43  

1376

ضياءالدين شعاعي دومين كنفرانس رانش زمين و راههاي مقابله با استانداري كردستان كميته ملي يونسكو تيرماه 1377 عوامل مؤثر بر تنوع رفتار لغزشها و ضرورت رفتار سنجي ابرلري حركت شيبها
44  

1377

ضياءالدين شعاعي دومين سمينار ملي لغزش و كاهش خسارت هاي آن  مؤسسه بين المللي زلزله شناسي تهران 30 ارديبهشت – 1 خرداد 1376 سيستمهاي رفتار سنجي و كنترل ابزارهاي حركت دامنه ها
45  

1377

ضياءالدين شعاعي K. Sassa نخستين همايش سدهاي سپاسد پاييز 1376 تأثير بارهاي ناشي از شتابهاي افقي و عمودي زلزله و پايداري خاكهاي دانه اشباع

 

 

46  

1378

جعفر غيوميان ضياءالدين شعاعي كنفرانس رانش زمين و راههاي مقابله با آن استانداري كردستان كميته ملي يونسكو تيرماه 1377 زمين لغزش روستاي آبي كار شهرستان فارس استان چهار محال بختياري
47  

1378

ضياءالدين شعاعي- نادر جلالي – محسن شريعت جعفري- احمد اديب اولين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران- تهران 138 پايداري شيبهاي طبيعي و گودبرداري در مسير آبراهه خليج فارس – درياي خزر
48  

1378

ضياءالدين شعاعي- جعفر غيوميان- محسن شريعت جعفري A. Takeuchi اولين كنفرانس زمين شناسي مهندسي زمين شناسي و محيط زيست ايران – تهران 1378 استفاده از گرماسنجي جهت تهيه نقشه رگه هاي آب زير زميني در توده هاي لغزنده
49  

1378

Zieaoddin Shoaei, G. Ghayoumian, M. Shariyat Jafari and A Takeuchi 2nd Engineering Geology and the Environment Bang., Malaysia 21-23, Sept 1999 Detecting Groundwater veins on Landslide Mass Using One-meter Temperature Method

 

50  

1379

Shoaei, Z., Ghayoumian, J., Shariyat J. M., 31st IGC, Brazil Aug. 6-17, 2000 Mechanism of high risk Akha Landslide

 

51  

1379

J. Ghayoumian, Z. Shoaei, M. Shariyat Jafari and H.R. Karim Nejad 31st IGCP, Aug, 2000 Catastrophic Landslide during 1998 in Iran

 

52  

1379

Zieaoddin Shoaei, A. Takeuchi G. Ghayoumian, M. Shariyat Jafari INT. Conference on Geotechnical and Geological Engineering Australia 12-24 Nov. GEO Eng 2000 Surface Thermometry for Detecting Vein-Stream in Akha Landslide, Northern Iran

 

53  

1379

Zieaoddin Shoaei, XXI IUFRO World Congress 7-12 Aug, 2000 The Role of Flood Water Control and Desert Afforestation in Environment Improvement

 

54  

1379

Zieaoddin Shoaei, UNESCO/IGCP Symposium on Landslide Risk Mitigation and Protection of Cultural and Natural Heritage 15-19 Jan 2001 Assessment of Mass Movement Hazard to the Natural and Cultural Heritage Sites of Akha Aria Northern Tehran, Iran
55
1380 Zieaoddin Shoaei, M., Shariat Jafari, A., Sarreshtehdari, and J., Ghayoumian, IAEG Congress,

30 Jul.-2 Aug. 2001, Ekatrinburg, Russia

Continuous Site Monitoring to Predict the Time of Rapid Failure in High Risk Reactivated Landslide
56 1380  Zieaoddin Shoaei, J., Ghayoumian, M., Shariat Jafari, 4th Asian IAEG, 23-25 September, Yug-Jakarta, Indonesia Landslide Along Weathered Layers of Jurassic-Shemshak Formation, Northern Iran
57 1380 Zieaoddin Shoaei, M. E., Banihabib, Satellite  Meeting ISSMGE, TC11, 25-27 August, Trabzon-  Turkey Slide to Flow Transition Process and Mechanism in the Largest Complex Slide in the World, Seimareh Landslide, Western Iran

 

58

 

Zieaoddin Shoaei, M. E., Banihabib, Satellite  Meeting ISSMGE, TC11, 25-27 August, Trabzon-  Turkey The Effect of Different Direction of Earthquake Acceleration on Slope Instability
59
1381
ضياءالدين شعاعي‚  K. Sassa

سومين همايش بين المللي ژئوتكنيك و مكانيك

خاك ايران

 

شبيه سازي تنش ها و بررسي رفتارهاي خاك هاي مختلف با استفاده از دستگاه توسعه يافته برش حلقوي

 

60
1381
Zieaoddin Shoaei, J., Ghayoumian, M.,  Shariat Jafari, S. R.,  Emamjomeh, H. Karimnejad.

9th Congress, Engineering Geology for Developing Country, 16-20 September, 2002 Durban, South Africa

Study on the pattern of ground water vein stream for economizing drainage work on high risk Roudbar landslide

 

فعالیت ها و مسئولیت های علمی، آموزشی و پژوهشی
سابقه فعالیت اجرایی
30 سال
سابقه فعالیت آموزشی
همزمان با فعالیت های پژوهشی تدریس در حد 15 واحد شامل واحد های درسی مکانیک خاک، دینامیک خاک، حرکات توده ای و زمین لغزش، ابزارمندی زمین، کواتر نر ایران، مدیریت بلایای طبیعی ، روش تحقیق در علوم پایه، مکانیک سنگ، آزمایشگاه مکانیک سنگ، آزمایشگاه مکانیک خاک، زمین شناسی مهندسی پیشرفته
سابقه فعالیت پژوهشی
دارای 10 طرح تحقیقاتی مختومه و 3 طرح در دست اجرا
مشارکت در پایان نامه های دانشجویی

تعدادی از پایان نامه ها به عنوان نمونه

رديف عنوان طرح نام دانشجو مقطع تحصيلي رشته تحصيلي نام دانشگاه سمت سال تحصيل
1 بررسي اثر هوازدگي در لايه‌هاي طبيعي زمين و تأثير آن بر سرعت رانش Furuya دكترا زمين‌شناسي مهندسي كيوتو مشاور 1993-1992
2 بررسي حركت‌هاي خزشي   (Creep) با استفاده از دستگاه  Ring Shear Test Araiba دكترا زمين‌شناسي مهندسي كيوتو مشاور 1993-1992
3 بررسي پديده زمين‌لغزش در جنگل و از (شمال) محمود مبرا فوق ليسانس جنگلداري منابع طبيعي گرگان مشاور 75-1374
4 بررسي زمين‌شناسي مهندسي جهت كاربري در حوضة آبخيز نكا مهرداد صفايي فوق ليسانس زمين‌شناسي مهندسي تربيت مدرس مشاور 76-1375
5 بررسي قابليت داده‌هاي سنجش از دور در بهينه‌بندي حركات توده‌اي در حوزه … اسماعيل اينانلو فوق ليسانس سنجش از دور تربيت مدرس مشاور 76-1375
6 زمين‌شناسي- لرزه زمين‌ساخت منطقه ميران، بارندگي     بر زمين‌لرزه‌هاي ابراهيم جليلوند فوق ليسانس زمين‌شناسي دانشگاه آزاد تهران واحد شمال مشاور 76-75
7 تجزيه و تحليل متغيرهاي هيدرولوژي قبل و بعد از پخش سيلاب حسين حسيني فوق ليسانس آبخيزداري جهاد ITC مشاور 79-78
8 رسوب‌شناسي، ژئومورفولوژي و محيط رسوبي نهشته‌هاي كواترنر اكرم ميرزايي دكترا زمين‌شناسي واحد علوم و تحقيقات مشاور 80-79
9 بررسي اشكال فرسايش و مميزي مناطق آسيب‌پذيري در الوند … فاطمه حيدري فوق ليسانس جغرافياي طبيعي دانشگاه تهران مشاور 75-74
10 هيدرومورفولوژي كمي و ارتباط آن با فرسايش (حوزه آبخيز نور رود) مريم احمدپور فوق ليسانس جغرافياي طبيعي دانشگاه تهران مشاور 75-74
عضویت در شورا، کمیته، گروه، انجمن، هیئت تحریریه و سایر مجامع علمی و تخصصی داخل و خارج
رديف عنوان محل انجمن سال عضويت مسئوليت
1 انجمن زمين‌شناسي ايران ايران 1373 عضو
2 انجمن  زمين‌شناسي مهندسي ايران ايران 1376 رئيس انجمن
3 انجمن زمين‌لغزش ژاپن ژاپن 1369 عضو
4 انجمن زمين‌شناسي مهندسي بين‌المللي اروپا 1374 عضو
5 انجمن زمين‌شناسي و مهندسي زلزله ايران 1376 عضو
6 هيئت تحرير به

Landslide news letter

ژاپن 1370 عضو
7 انجمن آبخيزداران ايران ايران 1375 عضو
8 عضو هيئت تحريريه مجله پژوهشي، پژوهش و سازندگي ايران 1375 عضو
9 كنسرسيوم بين المللي زمين لغزش ICL بين المللي 1380 دستیار رئیس
تشویقات و جوایز علمی
فعالیت های علمی - آموزشی و پژوهشی

نمونه هایی از کارهای علمی پژوهشی انجام یافته

ردیف عنوان سال/مدت کارفرما/سمت در طرح
1 طرح ساماندهی رودخانه گنج (کرمان) 1376 استانداری کرمان/مجری طرح
2 طرح بررسی علل وقوع ناپایداری در روستاهای جاده هراز منطقه آخا 1382-1386 پژوهشکده آبخیزداری/ مجری
3 پایش و رفتار سنجی لغزشهای منطقه امیری در حوضه آبریز شمال کشور به منظور بررسی رفتارهای آتی و ارائه راهکارهای مدیریت ریسک 1382-1386 استانداری مازندران /مجری طرح
4 ابزارمندی لغزش روستای آخازیر به منظور اعلام پیش هشدارهای وقوع لغزش و مدیریت ریسک 1382-1386 استانداری مازندران /مجری طرح
5 مطالعات و بررسی علل فعالیت رانش بزرگ معدن انگوران 1385 شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران IMPASCO / مجری طرح
6 ابزارمندی لغزش انگوران به منظور اعلام پیش هشدار وقوع لغزش 1388-1389 IMIDRO/ مجری طرح
7 طراحی و تهیه نقشه های اجرایی ابزار پایش ربوتیک ناپایداری شیب های معادن روباز و حاشیه برزرگراه ها به منظور کنترل برخط احتمال وقوع لغزش و مدیریت ریسک 1398 IMIDRO/IMPASCO
8 طراحی و تهیه نقشه های اجرایی ابزار پایش برخط تغییر شکلهای خطوط انتقال نفت و گاز جهت پیش بینی زمان وقوع احتمالی نشست و زمین لغزش و شکستگی خط به منظور مدیریت ریسک 1398 به دنبال کارفرما جهت حمایت طرح
مسئولیت ها

1-مسئوليت در واحد هاي مختلف و مسئول جهاد شهرستان شاهرود از بدو تاسيس جهاد سازندگي (1358) تا سال 1368.

2- خدمت نظام وظيفه  ( 1365-1367)در کميته انقلاب اسلامي و تاسيس واحد مهندسي در آن براي اولين بار به منظور علمي کردن بانک اطلاعات و عمليات

3- ادامه تحصيل (1368-1373) در کشور ژاپن در مقاطع کارشناسي ارشد و دکترا  و همزمان انجام پروژه هاي تحقيقاتي در حين تحصيل  در زمينه هاي زمين شناسي مهندسي و بلاياي طبيعي ناشي از زلزله در شمال ايران.

4- راه اندازي دوره كارشناسي ارشد با همكاري و تحت ليسانس  دانشگاههاي هلند

5- تاسيس دانشكده (Advance School) كاربرد سنجش از دور در ارزيابي زمين براي كليه گرايشهاي كشاورزي و علوم

6-مجری طرح ملی آبخوانداری در کشور

7-معاونت پژوهشي مرکز تحقيقات حفاظت خاک وآبخيزداري (1373-1378)

8- رياست مرکز تحقيقات حفاظت خاک وآبخيزداري (1384-1378)

9- رئيس پژوهشكده آبخيزداري به مدت چهار سال

10-مدير كل دفتر ارتباطات علمي- تحقيقاتي سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي- وزارت جهاد كشاورزي

11 -مشاور فنی دفتر ICARDA در تهران

12-نماينده وزارت جهاد کشاورزي در کميسيون ملي يونسکو (کميته زمين شناسي IGCP وآب شناسي IHP)

13-عضو کميته تخصصي شورايعالي آب کشور

14-عضو کميسيون تخصصي آب کشاورزي

15 عضو كميسيون دائمي پژوهشكده هواشناس

16- مدیر ملی ستاد مقابله با گرد و غبار-سازمان حفاظت محیط زیست کشور