فاضل ایرانمنش

مشخصات عمومی
تاریخ و محل تولد
1346/05/02
محل کار
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
پست الکترونیک
iranmanesh67@yahoo.com
سمت فعلی
معاون گروه مهندسی حفاظت آب و خاک
شغل و تاریخ استخدام
عضو هیئت علمی- 1393
مرتبه و پایه
استادیار پایه 20
رشته و گرایش تخصصی
ژئومورفولوژی
آخرین مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی
زمينه‌هاي پژوهشي مورد علاقه
خاک، فرسایش آبی و بادی خاک، سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، تغییرات محیطی
مدارج علمی
مدارج تحصیلی
 • مقطع کارشناسی: دانشگاه تبریز. ایران. جغرافیای طبیعی. 1369 -1365
 • مقطع کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید بهشتی. ایران. هیدروژئومورفولوژی. 1379 -1376
 • مقطع دکتری: دانشگاه تهران. ایران. ژئومورفولوژی. 1391 -1386
دوره های تخصصی

دوره آموزشي Geomatics در دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي.

تالیفات
کتب منتشر شده
ویرایش علمی کتاب
مقالات علمی - پژوهشی
 1. ایران منش، فاضل. محمود عرب خدری و مجتبی اکرم. بررسی مناطق برداشت ذرات گرد و غبار و ویژگی های انتشار آنها در طو فان­ های منطقه سیستان.نشریه علمی،تحقیقاتی و آموزشی پژوهش و سازندگی.شماره 67 ، تابستان 1384.
 2. ایران منش،فاضل.امیر حسین چرخابی و نادر جلالی. اندازه گیری ویژگی های مورفومتریک خندق های جنوب شرق ایران با پردازش رقومی تصاویر سنجنده+ ETM .مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان.جلد دهم،شماره اول،بهار 1385.
 3. عرب خدری،محمود و فاضل ایران منش.1384. بررسی امکان تعیین جهت بادهای فرساینده با استفاده از ردیابی طوفان ها در تصاویر ماهواره ای. فصلنامه پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران. موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع.جلد 12،شماره
 4. بررسی عوامل مؤثر بر ویژگی های ژئومورفولوژی و گسترش اشکال فرسایشی با استفاده از Rs و GIS (مطالعه موردی حوضه میرده چراغ ویس کردستان). فصل نامه جغرافیایی سرزمین(علمی-پژوهشی). تابستان 1386،سال چهارم، شماره 14.
 5. فاضل ایران منش، مهران مقصودی، ابراهیم مقیمی، مجتبی یمانی،امیر حسین چرخابی.1392. نقش مورفودینامیک دیرینه رودخانه ی کرخه در تجلی ساختار فضایی دشت آزادگان. مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی. سال دوم. شماره 8. 1392.
 6. فاضل ایران منش، مهران مقصودی، ابراهیم مقیمی، مجتبی یمانی،امیر حسین چرخابی.1392. تحلیل وقايع محيطی هولوسن رودخانه کرخه در محدوده دشت آزادگان بر اساس توالی و خصوصیات رسوب شناسی. پژوهش های ژئومورفولوژی کمی. شماره 5. تابستان 1392. ص41-23.
 7. فاضل ایران منش، مهران مقصودی، ابراهیم مقیمی، مجتبی یمانی،امیر حسین چرخابی.1394. تغییرات محیطی دلتای رودخانه کرخه براساس ژئوشیمی رسوبات. نشریه علوم دانشگاه خوارزمی.
 8. سمیه جعفری، رضا بیات، امیرحسین چرخابی، نادر جلالی و فاضل ایران منش. 1394. کاربرد تصاویر ماهواره ای و تحلیل گل باد در شناسایی منشا تپه های ماسه ای خوزستان. مجله پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز.
 9. نادر جلالی، فاضل ایران منش و محمد هادی داودی. 1396. شناسایی منشا و مناطق تحت تاثیر طوفان­های گرد و غبار در جنوب غرب ایران با استفاده از تصاویر مادیس. مهندسی و مدیریت آبخیز.
 10. فاضل ایران­منش و محمود عرب خدری. 1398. بررسی راهبردهای کاهش غلظت گرد و غبار در منطقه سیستان با استفاده از تحلیل سوات. مجله پژوهشی ترویج و توسعه آبخیزداری.
 11. فاضل ایران­منش و حمید رضا پیروان . 1398. اثر مورفوتکتونیک دشت ساحلی زاگرس بر نحوه استقرار تپه­ های ماسه ­ای غرب جلگه استان خوزستان. مجله پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیزها.

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات علمی - ترویجی
 1. فاضل ایران­منش و محمود عرب خدری. 1398. بررسی راهبردهای کاهش غلظت گرد و غبار در منطقه سیستان با استفاده از تحلیل سوات. مجله پژوهشی ترویج و توسعه آبخیزداری.
مقالات ارائه شده در همایش ها و کنفرانس ها

1- ايران­منش، فاضل.1375. ويژگي هاي محيطي حوزه آبخيز بيشه زرد  براي تفرج. دومين كنفرانس ملي بيابان زائي. كرمان. ايران.

2- ايران­منش، فاضل و مراحم رحمتي.1375.  اثرت پخش سيلاب بر حيات وحش و منظومه زيستي. هشتمين همايش بين الملي  سطوح آبگير باران. تهران. ايران.

3- جلالي، نادر و فاضل ايرانمنش.1380. كاربرد تصاوير ماهواره اي در مكانيابي محل هاي مناسب پخش سيلاب جهت مديريت بحران آب در كمربندهاي خشكسالي ايران. اولين كنفرانس ملي بررسي راهكارهاي مقابله با بحران آب. زابل. ايران.

4- ايران­منش، فاضل.1380.  بررسي عوامل مؤثر بر تخريب اراضي شمال كاشان با استفاده از تصاوير ماهواره اي لندست و سيستم اطلاعات جغرافيائي و ضرورت مديريت آن.  همايش ملي مديريت اراضي، فرسايش خاك و توسعه پايدار. اراك. ايران.

5- ايران­منش، فاضل و بهرام ثقفيان.1381.  نقش سامانه هاي اطلاعات جغرافيائي در مطالعات حوزه هاي آبخيز استان گيلان. اولين همايش نقش و جايگاه آبخيزداري در توسعه منابع طبيعي و كشاورزي حاشيه درياي خزر. رشت. ايران.

6- وفایی، فریدون. فاضل ایران منش.1383.مدلسازی و تعیین مکانیزم پخش آلاینده های نفتی بر اساس اطلاعات ماهواره ای. ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی.تهران. ایران.

7- ایران منش، فاضل. امیر حسن چرخابی و نادر جلالی.1384. بررسی روش های پردازش رقومی تصاویر لندست در شناسایی ویژگی های مورفومتریک خندق های جنوب شرق ایران. سومین همایش ملی فرسایش و رسوب. تهران. ایران.

8- ایرانمش، فاضل و محمود عرب خدری.1384. کاربرد تصاویر ماهواره ای در شناسایی ابرهای گرد و خاکی ناشی از طوفان ها. نهمین کنگره علوم خاک ایران. تهران.

9- ایران منش، فاضل. بهرام ثقفیان و بهروز تشکری.1384.مقایسه روش های تولید نقشه های رقومی برداری از نقشه های آنالوگ.   همایش ژئوماتیک 1384. تهران. ایران.

10- ایران منش،فاضل. شاهرخ فرخی و مهناز لامعی.1384.کاربرد داده های دورسنجی ETM+ و IRS-PAN در شناسایی و تفکیک عوارض  ماسه ای سواحل شمالی دریای عمان.اولین همایش ملی فرسایش بادی. یزد. ایران.

11- ايران منش، فاضل. مهدي اشراقي و محسن رنجبر. 1385. تهيه الگوي پايگاه اطلاعات مكاني به منظور مكان‌يابي محل‌هاي استقرار موقت جمعيت‌هاي آسيب‌ديده ناشي از زلزله (مطالعه موردي منطقه 5 تهران). اولين همايش مقابله با سوانح طبيعي. دانشگاه تهران. ايران.

12- اشراقي، مهدي و فاضل ايران منش. 1385. مکانیابی اماکن اسکان موقت جمعیت‌های آسیب‌دیده از زلزله با بهره‌گیری از سامانه‌های اطلاعات مکانی (مطالعه موردی منطقه 2 شهرداری تهران). دومين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران در حوادث غير مترقبه طبيعي. تهران. ايران.

13- ايران منش، فاضل و مهدي اشراقي. 1385. برنامه ريزي و مديريت استقرار جمعيت هاي آسيب ديده از زلزله با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي(GIS) (مطالعه موردی منطقه 5 شهر تهران). همايش GIS 1385. قشم. ايران.

14- ایران منش، فاضل. 1385. بررسي امكان رديابي منابع پخش آلاينده هاي هوا در مناطق شرقي كشور با استفاده از تصاوير ماهواره اي چند زمانه(مطالعه موردي: سيستان). چهارمين همايش ملي ارزيابي اثرات محيط زيستي ايران. تهران.

15- وفایی، فریدون و فاضل ایران منش. مقایسه روش های ارزیابی زیست محیطی با استفاده از اطلاعات ماهواره ای و روش های متداول ارزیابی(مطالعه موردی مزارع پرورش میگو). هفتمین همایش علوم و فنون دریایی ایران. ایران- نوشهر. 7 و 8 آذر ماه.1386.

16- لامعی، مهناز و فاضل ایران منش. بررسی اثرات خشکسالی و طوفان های غبار زا بر کیفیت منابع آب سطحي دشت سیستان با پردازش رقومی داده هاي ماهواره ای. دومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست.20 و 21 خرداد ماه 1387. دانشگاه تهران. ایران.

17- ایران منش، فاضل و مهناز لامعی. بررسی اثرات ژئومورفیک خندق های جنوب شرق ایران بر فرسایش و تخریب اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و GIS. اولین همایش جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط. دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران .1387.

18- جعفری سمیه، رضا بیات، امیرحسین چرخابی و فاضل ایران­منش. 1392. تجزیه و تحلیل ارتباط خشکسالی و پدیده گرد و غبار (مطالعه موردی استان خوزستان). سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار.  یزد. ایران.

19- فاضل ایران­منش، مجيد حسيني، مسعود گودرزي و عليرضا شادماني. 1393. چالش ها و راهکارهای شناخت اثرات تغییر اقلیم بر زراعت. نخستین همایش ملی تغییراقلیم و راهی بسوی آینده. تهران.  ایران.

20- فاضل ایران­منش، امیرحسین چرخابی، رضا بیات و مهناز لامعی. 1393. تحلیل پیامدهای ناشی از تغییرات محیطی بر مورفولوژی دیرینه پهنه ­های بادرفتی بخش غربی جلگه خوزستان. دومین همایش ملی بیایان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی. سمنان. ایران.

21- فاضل ایران­منش، مهناز لامعی و امیرحسین چرخابی. 1393. اثر رخدادهای محیطی بر توسعه دشت­های سیلابی رودخانه کرخه در جلگه خوزستان. تهران. ایران.

22- فاضل ایران­منش. 1394. بررسی تحولات رودخانه کرخه بر فرایند انتقال رسوبات بادی در جلگه خوزستان. اولين كنفرانس ملي حفاظت خاك و آبخيزداري. تهران. ایران.

23- فاضل ایران­منش. 1394. حفاظت خاک در برابر فرسایش بادی با مدیریت یکپارچه حوزه­ های آبخیز کشور. اولين كنفرانس ملي حفاظت خاك و آبخيزداري. تهران.

24- فاضل ایران­منش، نظام اصغری­پور و رضا بیات. 1396. نقش قطع شدگی­ های رودخانه کرخه بر فعال شدن مناطق مستعد برداشت گرد و غبار در جنوب غرب استان خوزستان. دومین کنفرانس بین المللی گرد و غبار. ایلام.

25-فاضل ایران­منش و مسعود گودرزی. 1396. اثرات تغییر اقلیم بر تغییر محیط­های رسوبی رودخانه ه­ای و توسعه مناطق مستعد برداشت گرد و غبار در غرب استان خوزستان. دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری، 10 و 11 خرداد.

26- مسعود گودرزی،‌ مریم لبافی و فاضل ایران­منش. 1396. پایش و پهنه­بندی خشکسالی فسا با استفاده از نمایه استاندارد شده بارش. دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری.

27- سید ابوذر قاضی میرسعید، فاضل ایران منش،  فرهاد حمزه. 1396. بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر تراز آب زیرزمینی دشت هشتگرد به کمک داده های ماهواره ای و زمینی. سومین كنفرانس بین المللی مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی.

27- سید ابوذر قاضی میرسعید، فاضل ایرانمنش و اردوان بهزاد. 1396. پایش خشکسالی شهرستان نظرآباد با داده های ماهواره ای لندست. سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران.

28- رضا بیات، سمیه جعفری و فاضل ایران منش. 1396. بررسی ارتباط بین وقوع ریزگردها و مساحت پخش آب تالاب شادگان به کمک شاخص NDVI. همایش ژئوماتیک96.

29- فاضل ایران­منش، علی اکبر نوروزی، عزیز ارشم و فریدون سلیمانی. 1396. چالش­های پیش­روی حوزه­های­ آبخیز مشرف به پهنه ­های بحرانی گرد و غبار در جنوب و جنوب شرق اهواز. سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری، 24 و 25خرداد.

30- فاضل ایرانمنش. 1398. ابهامات قانونی و چالش­های لایحه حفاظت خاک از نگاه آبخیزداری. چهاردمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. ارومیه. تیر 1398.

31-فاضل ایران­منش، حمید رضا پیروان، رضا بیات و نظام اصغری­ پور دشت بزرگ. 1398. نقد برنامه­ ها و رویکردهای پژوهشی مقابله با فرسایش بادی در ایران. شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران. زنجان. شهریور 1398.

 

فعالیت ها و مسئولیت های علمی، آموزشی و پژوهشی
سابقه فعالیت اجرایی
سابقه فعالیت آموزشی
تدریس در گروه های آموزشی دانشگاه های خواجه نصیر طوسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
سابقه فعالیت پژوهشی
عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری از سال 1372- معاون گروه تحقیقاتی مهندسی حفاظت آب و خاک
مشارکت در پایان نامه های دانشجویی
سمت دانشگاه دوره تحصيلي عنوان رديف
مشاوراول خواجه نصیر الدین طوسی 1382-1383 بررسی مکانیزم پخش لکه های نفتی با استفاده از اطلاعات ماهواره ای 1
مشاور اول دانشگاه آزاد واحد شهر ري 1383-1385 بررسي رابطه بين واحدهاي ژئومورفولوژي و اشكال فرسايشي در حوضه آبخيز رودخانه سقز با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي 2
مشاور اول دانشكده علوم كشاورزي_ دانشگاه گيلان 1385-1386 شناسايي و تجزيه و تحليل عوامل موثر بر فرسايش خندقي با استفاده از RS و GIS (مطالعه موردي در آبخيز اطراف درياچه سد سفيدرود)

 

3
مشاور اول خواجه نصیر الدین طوسی 1385-1386 تعیین مناطق مناسب آبزی پروری در سواخل با استفاده از GIS و ارزیابی چند متغییره 4
مشاور اول دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 1389-1390   بررسي و تحليل آناليز بادهای فرساینده و برخی از خصوصیات رسوبات تله اندازي شده در پهنه های تلماسه های خوزستان

 

5
مشاور اول دانشگاه آزاد واحد شهر ري 1393 بررسی ویژگی­های مناطق کارستی رامهرمز 6
راهنما اول دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی 1393 بررسي توان‌های ژئومورفیک سواحل جاسک در جذب ژئومورفوتوریست کشورهای اسلامی منطقه

 

7
راهنما اول دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی 1393 مدیریت یکپارچه سواحل قشم 8
راهنما اول دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی 1393 بررسي گسترش فرسايش خندقي منطقه دشتياري چابهار با استفاده از روش­هاي پردازش تصاویر ماهواره­ای 9
راهنما اول دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی 1395 تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر تراز آب زیرزمینی با استفاده از داده های ماهواره ای و زمینی (مطالعه موردی دشت هشتگرد) 10
راهنما اول دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی 1395 بررسی ویژگی­های دانه بندی و مورفوسکوپی نهشته­های رودخانه کرخه در غرب شهرستان اهواز (مطالعه موردی منطقه جفیر) 11
عضویت در شورا، کمیته، گروه، انجمن، هیئت تحریریه و سایر مجامع علمی و تخصصی داخل و خارج
تشویقات و جوایز علمی
فعالیت های علمی - آموزشی و پژوهشی
مسئولیت ها