امیر سررشته‌داری

مشخصات عمومی
تاریخ و محل تولد
1348، قزوین
محل کار
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
پست الکترونیک
amirsar@scwmri.ac.ir
سمت فعلی
رییس روابط عمومی و امور بین الملل
شغل و تاریخ استخدام
عضو هیأت علمی
مرتبه و پایه
مربی پایه 18
رشته و گرایش تخصصی
مهندسی کشاورزی، خاکشناسی، اکولوژی اراضی روستایی
آخرین مدرک تحصیلی
فوق لیسانس
زمينه‌هاي پژوهشي مورد علاقه
تغییرات کاربری اراضی، سنجش از دور و GIS ، ارزیابیهای چند متغیره، سامانه پشتیبانی از تصمیم گیری، محیط زیست
مدارج علمی
مدارج تحصیلی

كارشناسي: خاكشناسي، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1370

كارشناسي ارشد: علوم اطلاعات و مشاهدات زميني (اكولوژي اراضي روستائي)، ITC   هلند، 2002

دوره های تخصصی
 • مديريت توسعه آبياري، موسسه RDC كره جنوبي به مدت يكماه از تاريخ 8/2/1376 لغايت 29/2/76
 • سامانه هاي پشتيباني از تصميم و Conflict resolution، ITC هلند، به مدت شش هفته،‌ 2/04/86 لغايت 15/05/86.
 • دوره آموزش و تحقيق بر روي مدل WATEM/SEDEM در دانشگاه کاتوليک لوون – بلژيک، اسفند 86
تالیفات
کتب منتشر شده
ویرایش علمی کتاب
مقالات علمی - پژوهشی
 • امير سررشته ­داري، 1375، نقش ارتباطات در توسعه، ترويج و تحقيقات منابع طبيعي و آبخيزداري، مجموعه مقالات اولين سمينار علمي ترويج منابع طبيعي امور دام و آبزيان، جلد دوم، 680-689.
 • امير سررشته­ داري، 1376، مروري بر نقش ارتباطات در توسعه، ترويج و تحقيقات كشاورزي، منابع طبيعي و حفظ محيط زيست، زيتون، شماره 134.
 • امير سررشته­ داري، 1383، اثرات پخش سيلاب بر نفوذپذيري و حاصلخيزي خاک، پژوهش و سازندگي شماره 62 ، 83-93.
 • امير سررشته­ داري، 1383، ارزيابي تلفات خاک و تأثير آن بر حاصلخيزي اراضي جنگلي، گزارش نهايي طرحهاي تحقيقاتي، مرکز تحقيقات حفاظت خاک و آبخيزداري، تهران، 60 صفحه.
 • امير سررشته­ داري، 1384، بارزسازي فرايند رسوبگذاري فرفرسوبگذاري در سامانه­هاي پخش سيلاب با استفاده از داده هاي تصاوير ماهواره اي LANDSAT, سنجنده هاي TM و ETM+، مجله منابع طبيعي و کشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان، سال نهم: شماره چهارم، 29-44 .
 • محمد شعباني، سادات فيض­نيا، حسن احمدي، جمال قدوسي و امير سررشته داري، 1385، بررسي تأثير تغيير کاربري اراضي در رسوبدهي حوزه هاي آبخيز، مجله منابع طبيعي ايران، دانشگاه تهران، جلد 59، شماره 1، 41-55.
 • امير سررشته­ داري، 1384، تأثير تغيير استفاده از اراضي در توليد رسوب، مجموعه مقالات سومين همايش ملي فرسايش و رسوب ايران، شهريور 1384، تهران، 65-71.
 • امير سررشته­ داري، علي جعفري اردکاني، 1384، بررسي آماري هدررفت ازت در اراضي جنگلي حوزه کسيليان، مجموعه مقالات نهمين کنگره علوم خاک ايران، شهريور 1384، تهران، 63- 64.
 • امير سررشته­ داري، علي جعفري اردکاني، 1384، تلفات پتاسيم در اراضي جنگلي، مجموعه مقالات نهمين کنگره علوم خاک ايران، شهريور 1384، تهران، 234- 235.
 • امير سررشته­ داري، محمد جعفر سلطاني، 1384، اصول و مباني سامانه موقعيت ياب جهاني، حفاظت آب و خاک، شماره اول، بهار 84، 42- 52.
 • امير سررشته­ داري، پيمان دانش کار آراسته و عبدالرسول تلوري، 1385، بکارگيري فناوري اطلاعات در مراحل مختلف مديريت و تصميم گيري، حفاظت آب و خاک، جلد 2،‌شماره 1. 35- 41.
 • جمال قدوسي، سادات فيض نيا، حسن احمدي، محمد شعباني،‌ امير سررشته داري، 1385،‌ بررسي رابطه بين تغيير نوع استفاده از اراضي با مقادير فرسايش و رسوب،‌ پژوهش و سازندگي،‌ جلد 19، شماره 4، 123- 130.
 • کوروش کمالي، محمد حسين مهديان، محمود عرب خدري، امير حسين چرخابي، نجفقلي غياثي، امير سررشته داري، 1390، تأثير پخش سيلاب بر روند تغييرات حاصلخيزي خاک در ايستگاه­هاي پخش سيلاب، مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي، علوم آب و خاک،
 • رضا بيات، امير سررشته­ داري، علي جعفري اردکاني، رضا سکوتي اسکويي شبيه سازي تأثير مديريت کاربري بر فرسايش خاک حوزه آبخيز درياچه اروميه، 1391، نشريه علمي – پژوهشي مهندسي و مديريت آبخيز، شماره 3 جلد 4، صفحات 118 –
 • رحيم کاظمي، حميد داودي، محمد جعفر سلطاني، امير سررشته داري، بررسي اثرات تغيير کاربري اراضي بر شاخص جريان پايه، مطالعه موردي: حوزه آبخيز طالقان، نشريه علمي – پژوهشي مهندسي و مديريت آبخيز، شماره 1 جلد 4، صفحات 1-8.
 • محمد حسين مهديان، نازيلا خرسندي، داود نيک کامي، ابراهيم پذيرا،
  امير سررشته­ داري، 1393، کاربرد منطق فازي در برآورد مقادير غير دقيق شاخص فرسايندگي باران و تغييرات مکاني آن در حوزه آبخيز درياي خزر، پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، شماره 3، صفحات 397-404.
 • شهرزاد گشاسي، جمال قدوسي، امير سررشته­ داري، 1386، ارزيابي دقت روشهاي ‍ژئومورفولوژي، فائو و هيدروفيزيكي برآورد شدت فرسايش و رسوب خاك (مطالعه موردي در حوزه آبخيز طالقان)، مجموعه مقالات سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك،‌20 و 21 آذر 1386- كرمان، 685- 689.
 • علي جعفري اردكاني، رضا بيات، امير سررشته داري، جعفر كياحيرتي، 1386، بررسي و تعيين مناطق حساس به فرسايش آبي در حوزه هاي آبخيز استان گيلان، اولين همايش منطقه اي كشاورزي در شمال كشور، 5 و 6 دي ماه 1386،‌ 143-145.
 • رضا بيات، امير سررشته داري،‌ علي جعفري اردكاني، امير حسين چرخابي، 1386،‌ بررسي ميزان هدررفت عناصر غذايي و تأثير آن بر حاصلخيزي اراضي جنگلي، اولين همايش منطقه اي كشاورزي در شمال كشور، 5 و 6 دي ماه 1386،‌ 140-142
 • امير سررشته داري، 1388،‌كاربرد تصاوير ماهواره­اي در آشكارسازي رسوب در سامانه هاي پخش سيلاب، اولين همايش ملي فن آوريهاي نوين در كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت، اسفند 1388، 745-751.
 • امير سررشته داري، 1389، پايش و رديابي رسوب در سامانه هاي پخش سيلاب با استفاده از فن آوريهاي نوين، دومين کنفرانس سراسري مديريت جامع منابع آب، 9 و 10 بهمن 1389، دانشگاه شهيد باهنر کرمان
 • حسین عیسایی، امیر سررشته داری، حسین پارسایی، 1390، بررسي نقش شيب بر عملکرد گندم در حوزه آبخيز کچيک در استان گلستان، دومين همايش منطقه اي توسعه پايدار منابع طبيعي در حاشيه جنوب خزر.
 • امین صالحپورجم، امیر سررشته داری، بررسی اثر شاخص خاک بر پتانسیل بیابانزایی مخروط افکنه ها با کاربرد روش AHP-VIKOR مطالعه موردی: بخش جنوبی حوزه آبخیز رودخانه شور، پذیرش از مجله مهندسی و مدیریت آبخیز
 • امین صالحپورجم، امیر سررشته داری و محمودرضا طباطبایی، اولویت بندی عوامل موثر بر عدم مشارکت ذینفعان در طرحهای آبخیزداری بر اساس دیدگاه کارشناسان، منطقه مورد مطالعه: حوزه های آبخیز مشرف به شهر تهران، پذیرش از مجله مهندسی و مدیریت آبخیز
 • Sarreshtehdari, 1997, “The Role of Communication and Mass Media in Developing The Use of Urban and Rural Catchment Systems”, Proc. of the 8th International Conference on Rain Water Catchment Systems, April 25-29, 1997, Tehran, Iran,page 1239-1240.
 • Arabkhedri, M., Kamali, K. and Sarreshtehdari, A., “The long time effect of sedimentation on infiltration rate, Proc. of the 8th International Conference on Rain Water Catchment Systems, April 25-29, 1997, Tehran, Iran,page 1157-1158.
 • Sarreshtehdari, A. Phosphorous loss in Forest Area, Proc. Of 4th conference of Iran and Russia, Agriculture and Natural resources, 8 to 10th of September, Shahr-e-Kord, Iran.
 • Sarreshtehdari, A. Soil Characteristics Changes in a Flood Spreading System Proc. Of 4th conference of Iran and Russia, Agriculture and Natural resources, 8 to 10th of September, Shahr-e-Kord, Iran.
 • Sarreshtehdari, A. Soil Properties changing after Flood Spreading Project. 21st European Regional Conference, Integrated Land and Water Resources Management, 15 – 19 May, Frankfurt (Oder), Germany and Słubice, Poland.
 • Sarreshtehdari, A. Ghafouri, A. Jafari Ardakani, R. Bayat, 2015, Reliability of Land Capability Map in Watershed Hydrological Simulation using SWAT Model, Ecopersia, No 3(2). pages: 715-725.
 • Salehpour Jam, A., M.R. Tabatabaei and Sarreshtehdari. 2017. Investigation of Pedological Criterion Affecting on Desertification in Alluvial Fans Using AHP-ELECTRE I Technique (Case Study: South East of Rude-Shoor Watershed Area), Ecopersia, 5(3), 1711-1729 .
مقالات علمی - ترویجی
مقالات ارائه شده در همایش ها و کنفرانس ها
فعالیت ها و مسئولیت های علمی، آموزشی و پژوهشی
سابقه فعالیت اجرایی
آبخیزداری استان لرستان، 1371 تا 1372
سابقه فعالیت آموزشی
---
سابقه فعالیت پژوهشی
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، 1372 تاکنون
مشارکت در پایان نامه های دانشجویی
 • استاد مشاور: Prediction of yield for new wheat variety in Zanjan province, Using GIS and RS، كوروش نادر محمودي، دوره بين المللي JIK
 • استاد مشاور:The aspects of water balance of the west catchment of Urumieh Lake using GIS & RS techniques ، اورنگ بهمنش، دوره بين المللي JIK
 • استاد مشاور: بررسي تأثير تغيير كاربري اراضي در رسوبدهي حوزه هاي آبخيز (مطالعه موردي در حوزه آبخيز طالقان رود)، محمد شعباني حيدر آبادي، دانشگاه تهران.
 • استاد مشاور : ارزيابي دقت روش هاي ژئومرفولوژي، FAO، هيدروفيزيکي برآورد شدت فرسايش و رسوب خاک (مطالعه موردي در حوزه آبخيز طالقان-کرج)، شهرزاد گشاسي، دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد علوم و تحقيقات.
 • استاد مشاور: تهيه نقشه فرسايندگي باران بر اساس مناسبترين شاخص با استفاده از روش درونيابي، مطالعه موردي: استان اصفهان، ساناز مشعشعي، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده کشاورزي.(1389)
 • استاد  مشاور: ارزيابي وآناليز حساسيت مدل هاي  MPSIACو FSM در حوزه آبخيز چم گردلان ايلام، ندا ذوالفقاري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات اهواز. (1389)
 • استاد مشاور: سنجش تناسب اراضی برای کشت و گسترش گیاه گل ­محمدی در سطح استان تهران با استفاده از سامانه پشتیبانی تصمیم­گیری و ارزیابی چند معیاره مکانی، سعید قلی زاده، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی (1393)
عضویت در شورا، کمیته، گروه، انجمن، هیئت تحریریه و سایر مجامع علمی و تخصصی داخل و خارج
 • عضو کمیته فنی گروه مدیریت حوزه های آبخیز
 • عضو کمیسیون انتشارات پژوهشکده
 • مدیر داخلی نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز
 • عضو انجمن علوم خاک ایران
 • عضو انجمن خشکی و خشکسالی
تشویقات و جوایز علمی
فعالیت های علمی - آموزشی و پژوهشی
 • پژوهشي پيرامون تأثير رسوبگذاري در بازده نفوذ پذيري شبكه هاي پخش سيلاب سنتي در استان خراسان- همكار
 • ارزيابي تلفات خاك و تأثير آن بر حاصلخيزي اراضي جنگلي و مرتعي حوزه كسيليان- مجري
 • طرح تهيه شناسنامه آبخيزهاي استان تهران – همکار
 • بررسي روابط پوشش گياهي و خاك با واحدهاي ژئومورفولوژي و توليد هرزآب و رسوب و تهيه نقشه ژئوبوتانيك در قالب مطالعه جامع آبخيز سيراچال – همكار
 • ارزيابي عوامل مؤثر بر حركت زمين لغزشها با استفاده از تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده . همكار
 • اندازه گيري فرسايش خاك از طريق پلات بندي و با استفاده از پينهاي اندازه گيري فرسايش- همكار
 • بررسي چگونگي استفاده از سنجش از دور براي برآورد توزيع مکاني تبخير و تعرق …. – همکار
 • بررسي امکان استفاده از سنجش از دور براي تعيين محدوده هاي رسوبگذاري, مطالعه موردي: آبخوان چنداب ورامين – مجري
 • بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات ميزان نفوذپذيري خاك در ايستگاه‌هاي پخش سيلاب، همکار
 • بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک در ايستگاه‌هاي پخش سيلاب، همکار
 • طرح ايجاد ايستگاه­هاي تحقيقاتي، آموزشي و ترويجي پخش سيلاب بر آبخوان­ها – دبير كميته فني، عضو گروه تعيين ايستگاه­ها، عضو گروه مطالعه ايستگاه­ها
 • طرح تهيه نقشه سيماي فرسايش ايران – همكار
 • بررسي امكان توسعه اصول آبخيزداري جامع در مناطق بالادست حوزه آبخيز كرخه به منظور بهبود معيشتي آبخيزنشينان – همكار
 • تدوين زيربرنامه شناخت و ارزيابي مدل­هاي فرسايش و رسوب و توسعه آن­ها – همکار
 • استفاده از مدل WATEM/SEDEM در تعيين tillage erosion با همكاري دانشگاه كاتوليك لوون بلژيك
 • تدوين برنامه راهبردي حفاظت خاك ايران – همكار
 • تدوين برنامه راهبردي حفاظت خاك در فرسايش سطحي – مجري
 • بررسي و تعيين مناسبترين شاخص­هاي فرسايندگي باران در مناطق مختلف – همكار طرح ملي
 • بررسي و تعيين مناسبترين شاخص­هاي فرسايندگي باران در استان مازندران – مجري
 • تدوين زيربرنامه ايجاد پايگاه داده هاي مکاني بخش حفاظت خاک و ايجاد و توسعه ارتباطات لازم با ساير سامانه هاي مديريتي حوزه هاي آبخيز کشور – مجري
 • طرح ملي بررسي رابطه مقدار شيب و عملکرد توليد گندم ديم- مجري
 • بررسي قابليت تغيير داده هاي نقشه هاي قابلت اراضي و کاربري اراضي با داده هاي خاکشناسي در مدل SWAT
 • شناخت فرآيندهاي اساسي سيکل هيدرولوژيکي با استفاده از مدل پيوسته SWAT در حوزه طالقان – همکار
 • بررسي الگوي استفاده از اراضي در حوزه آبخيز کشور – همکار
 • بررسي تأثير عمليات آبخيزداري در کاهش فرسايش و رسوب حوزه هاي آبخيز در 10 استان –همکار
 • ارزيابي اثرات پروژه پخش سيلاب بر روي خصوصيات اکولوژيکي گياهي زراعي، اقتصادي اجتماعي، مرتبط با کشاورزي و منابع طبيعي…..- مجری
 • Integrated Watershed Management in the Upper Catchments of Karkheh River Basin of Iran، همکار
 • اطلس فرسايش و سيماي حوزه هاي آبخيز کشور، سنتز تلفيق و يکپارچه سازي داده ها – همکار
 • تدوین راهبردهای حفاظت خاک در برابر فرسایش آبی و بادی و کنترل رسوب – همکار
 • واسنجي، اعتباريابي و تکميل مدل پيش بيني حساسيت اراضي به فرسايش خندقي – همکار
 • شبیه سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی درمناطق مرطوب و نیمه مرطوب در استان کرمانشاه – مجری
 • بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه­های آبخیز کشور (حوزه آبخيز هامون – ماشکيد بلوچستان) – مجری
 • بررسي فراواني پهنه­هاي خشکيدگي بلوط در واحدهاي فيزيوگرافي و کاربري­هاي اراضي – مجری
 • بررسي نقش واحدهاي زمين شناسي در تخريب اراضي با کاربرد روش AHP-TOPSIS (مطالعه موردي: مراتع مشرف به اشتهارد – همکار
 • تهيه و تدوين زير برنامه کلان علم و فناوري مديريت جامع حوزه­هاي آبخيز – همکار
 • پايان نامه: The Impact of a Flood Spreading Project on Soil Properties, A      Case Study in Iran, Kerman Province, Bam, Abbarik
مسئولیت ها
 • رییس روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشکده
 • مسئول دبیرخانه هیأت امنای پژوهشکده