• scwmri-4.jpg
  • scwmri-2.jpg
  • scwmri-16.jpg
  • scwmri-6-1.jpg
  • scwmri-5.jpg
  • scwmri-10.jpg
  • scwmri-9.jpg

تازه های خبرچاپ
عضویت دكتر فرود شریفی، عضو هیأت امنا و عضو هیأت علمی پژوهشكده حفاظت خاك و آبخیزداری، در كارگروه منابع آب فرهنگستان علوم
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ 
۱۱:۳۰  | 
تعداد بازدید : ۱۴
برگزاری دومین دور از دوره آموزش ارزیابی نخبگان در مركز آموزش امام خمینی (ره)
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می‌دهد برگزاری دومین دور از دوره آموزش ارزیابی نخبگان در مركز آموزش امام خمینی (ره) 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ 
۰۷:۵۹  | 
تعداد بازدید : ۱۹۸۷
برگزاری دومین دوره آموزش ارزیابی نخبگان در پژوهشكده حفاظت خاك و آبخیزداری
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می‌دهد برگزاری دومین دوره آموزش ارزیابی نخبگان در پژوهشكده حفاظت خاك و آبخیزداری 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ 
۰۷:۰۳  | 
تعداد بازدید : ۲۰۰
برگزاری جلسه دكتر ابراهیمی، رئیس پژوهشكده حفاظت خاك و آبخیزداری با آقای مهندس احمدی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تات
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ 
۱۰:۲۵  | 
تعداد بازدید : ۱۱۴
برگزاری نشست هم اندیشی در خصوص تلفیق نهایی برنامه عملیاتی برشدار تحقیق، آموزش و ترویج
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می‌دهد برگزاری نشست هم اندیشی در خصوص تلفیق نهایی برنامه عملیاتی برشدار تحقیق، آموزش و ترویج 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ 
۰۴:۲۷  | 
تعداد بازدید : ۱۱۶
برگزاری مراسم تودیع و معارفه ریاست پژوهشكده حفاظت خاك و آبخیزداری
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می‌دهد برگزاری مراسم تودیع و معارفه ریاست پژوهشكده حفاظت خاك و آبخیزداری 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ 
۰۴:۲۶  | 
تعداد بازدید : ۱۶۷
نشست مشترك بررسی ظرفیت همكار‌ی‌های دوجانبه بین موسسه آموزش و ترویج كشاورزی با گروه تحقیقات مهندسی حفاظت آب و خاك پژوهشكده
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ 
۰۲:۵۸  | 
تعداد بازدید : ۱۱۳
صفحه1از40123456...40.بعدي.برو

 

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0