جمعه, 12 آذر 1400
 
تازه های خبرچاپ
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد نشست بررسی راه حلها و چالشهای فرونشست زمین ، به میزبانی سیناپرس  جديد!
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ 
۱۳:۴۳:۱۶  | 
تعداد بازدید : ۲۶
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری گزارش می دهد وبینار بحران فرونشست زمین در ایران بركزار شد. 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ 
۱۱:۲۲:۵۹  | 
تعداد بازدید : ۴۴
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری گزارش می دهد فیلم روز مزرعه خارشتر. تولید علوفه اقتصادی  جديد!
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ 
۱۴:۲۵:۴۹  | 
تعداد بازدید : ۱۹
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ 
۹:۱۲:۴۵  | 
تعداد بازدید : ۴۶
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ 
۱۳:۲۵:۱۶  | 
تعداد بازدید : ۴۷
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ 
۱۲:۲۷:۹  | 
تعداد بازدید : ۶۴
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری گزارش می دهد 'گزارشی مبسوط از نشست تشریح ابعاد خشكسالی كشاورزی - دكتر مهران زند 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ 
۹:۱۹:۴۴  | 
تعداد بازدید : ۷۶
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری گزارش می دهد بازدید نماینده آژانس JICA و مشاور معاون وزیر در امور باغبانی از پژوهشكده 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ 
۱۴:۰:۴۱  | 
تعداد بازدید : ۵۸
صفحه1از22123456...22.بعدي.برو

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0