پنج‌شنبه, 14 مهر 1401
 
تازه های خبرچاپ
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری گزارش می دهد مصاحبه با ایسنا: جلوگیری از تشدید فرسایش خاك نیازمند راهبرد كنترلی 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ 
۹:۵:۳۰  | 
تعداد بازدید : ۸۹
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری گزارش می دهد رونمایی از دستاورد منتخب پژوهشكده حفاظت خاك و آبخیزداری در هفته دولت 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ 
۱۲:۱۸:۱۳  | 
تعداد بازدید : ۱۳۲
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری گزارش می دهد بررسی رسوبات ایستگاه آبخوانداری سرچاهان، هرمزگان به وسیله پهباد 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ 
۱۴:۴۹:۹  | 
تعداد بازدید : ۴۳
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ 
۱۰:۳۷:۱  | 
تعداد بازدید : ۵۲
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد مصاحبه با ایسنا: فرونشست زمین؛ غده‌ای كه در حال گسترش است 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ 
۱۰:۲۱:۳۶  | 
تعداد بازدید : ۳۸
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری گزارش می دهد برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشكده در دولت سیزدهم، هفته دولت 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ 
۱۱:۵۳:۵۸  | 
تعداد بازدید : ۷۳
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ 
۸:۲۹:۴۹  | 
تعداد بازدید : ۳۲
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ 
۱۳:۴۲:۱۶  | 
تعداد بازدید : ۱۰۰
صفحه1از31123456...31.بعدي.برو

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0