جلسه مشترک پژوهشکده با شرکت سازه پردازی‏

در تاریخ ۹۴/۱۰/۲۳ جلسه‌ای مشترک با شرکت سازه پردازی و با حضور آقایان:

۱- آقای مهندس ابوالفضصل علی عسگری

۲- آقای مهندس ناصر سعادتخواه

۳- آقای مهندس عقیل حاج مومنی

۴- آقای مهندس عباس موسوی بهنام

در محل دفتر ریاست محترم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری آقای دکتر داود نیک‌کامی و با شرکت :

۱- آقای دکتر نیک‌کامی

۲- آقای دکتر کرمی

۳- آقای دکتر رستمی

۴- آقای دکتر غریب‌رضا

۵- آقای مهندس مددی

۶- آقای مهندس علمی کارشناس راه اندازی سیستم مولد موج

بر گزار شد. در این جلسه آقای دکتر کرمی با بیان توانمندی های پژوهشکده در خصوص انجام فعالیت های تحقیقاتی دستگاه مولد موج در حالت نا منظم توضیحاتی را ارائه نمودند.و همچنین میهمانان نیز خواسته های علمی خود را از سیستم مولد موج در امر تحقیقاتی و اجرایی بیان نموده و در پایان از اتاق کنترل سیستم مولد موج و نحوه فعالیت آن بازدید بعمل آوردند.