بازدید قائم مقام معاونت ستاد فن‌آوری ریاست جمهوری از سایت تحقیقاتی وردیج

در تاریخ ۹۵٫۲٫۱۱ آقای دکتر وطنی قائم مقام معاونت ستاد فن آوری ریاست جمهوری به اتفاق آقایان دکتر بهرامی رئیس ستاد توسعه آب، خشکسالی و محیط زیست و آقای دکتر محمد حسن عصاره رئیس موسسه ثبت و گواهی بذر، در معیت آقای دکتر نیک‌کامی ریاست محترم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و معاونین ایشان آقایان دکتر مجتبی صانعی و دکتر مجید حسینی و روسای گروه‌های مختلف تحقیقاتی پژوهشکده و آقای دکتر جهانگیر پرهمت، بنا به دعوت آقای دکتر فرود شریفی مجری سایت وردیج از منطقه تحقیقاتی سایت مذکور بازدید بعمل آوردند. در این بازدید آقای دکتر فرود شریفی به تشریح ابعاد مهم این پروژه برای میهمانان پرداختند.در خاتمه ضمن بازدید از کلیه مناطق سایت، آقای دکتر وطنی ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های انجام شده در منطقه ابراز امید واری نمودند که این طرح ضمن ارائه منفعت به ذینفعان قابل تعمیم در دیگر نقاط کشور نیز باشد و مردم بتوانند از آن منتفع گردند. ایشان ابراز امیدواری نمودند که ستاد فن‌آوری ریاست جمهوری از اینگونه طرح‌ها حمایت همه جانبه خواهد نمود. آقای دکتر عصاره و دکتر بهرامی نیز رهنمودهایی در زمینه بهره‌برداری بهینه از منابع با ارزش آب و خاک در سایت وردیج را عنوان نمودند و تاکید بر مشارکت مردم در اینگونه طرح‌ها را خواستار شدند. این برنامه از ساعت ۹ صبح آغاز و تا ساعت ۴ عصر ادامه یافت.

اداره روابط عمومی

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری