دوره آموزشی

افتتاحیه دوره آموزشی تحت عنوان “Using Nuclear and Isotopic Techniques to Assess Land Degradation” با سخنرانی جناب آقای دکتر مظفری رئیس دفتر ارتباطات علمی و همکاری‌های بین المللی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی آغاز شد. ایشان ضمن خیر مقدم به مدرسین خارجی و شرکت کنندگان بر اهمیت ارتباطات علمی و برگزاری‌های دوره های تخصصی در سطح بین المللی تأکید داشته و زمینه‌های همکاری متعددی را بر شمردند.

سپس مجری پروژه ملی، آقای دکتر غریب‌رضا با قرائت افتتاحیه و خوش آمدگویی به کلیه حاضرین آغاز دوره را اعلام کردند. در ابتدای دوره جناب آقای دکتر Zaman کارشناس و ناظر فنی پروژه از آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) ضمن تشکر از میزبانی ایران و سازمان برای برگزاری این دوره و تدارکات فراهم آمده تقدیر و تشکر کرده و آن را زمینه ساز توسعه کاربردهای صلح آمیز تکنیک‌های ایزوتوپی در بررسی و رفع مسائل محیطی دانستند . این دوره آموزشی در قالب پروژه ملی “بررسی اثرات جنگل‌زدایی و جنگل‌کاری بر بازپخش خاک با استفاده از فناوری هسته‌ای” شامل ۳ روز تدریس شفاهی و ۵ روز آموزش میدانی تعیین نقاط مرجع و نمونه‌برداری‌های خاص این تکنیک در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان از تاریخ ۶ تا ۱۴ شهریور ماه به انجام رسید. پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور به عنوان متولی اصلی برگزاری دوره از میزبانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و تدریس ۲ نفر از  متخصصین آقایان Mohammad Zaman و Naivo Rabsiranana بهره جسته است. در این دوره همکاران ستادی، استانی و مهمانانی از پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای کشور حضور فعال داشتند.