جلسه شورای عالی آب

جلسه شورای عالی آب روز شنبه  ۹۵٫۰۸٫۲۲  به ریاست آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و تنی چند از معاونین وزارتخانه‌های مطروحه و اساتید دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. در این جلسه با دستور معاون اول محترم رئیس جمهور کارگروهی ویژه ای به منظور پیگیری و اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری کشور تشکیل شد.

آقای اسحاق جهانگیری در این جلسه اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان داری را یکی از اولویت های مهم در جهت صیانت از منابع آب و خاک کشور برشمرد و گفت: برای جلوگیری از فرسایش خاک و عبور از بحران کم آبی، اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری باید به یک  مطالبه عمومی تبدیل شود.

ایشان با اشاره به اینکه در اسناد بالادستی نیز بر ضرورت حفظ منابع آب و خاک کشور تاکید شده است، اظهار داشت: در سالیان گذشته و در برنامه های توسعه مربوط به دوره های قبل توجه ویژه ای به موضوع آبخیزداری و آبخوانداری صورت گرفته بود اما متاسفانه از مقطعی، توجه به این موضوع کم رنگ شد و آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفت .

معاون اول رییس جمهور موضوع فرسایش خاک را یکی از اصلی ترین مسائل در حفظ منابع آب و خاک کشور ارزیابی کرد و افزود: یکی از بهترین اقدامات برای مقابله با فرسایش خاک، اجرای طرح های آبخیزداری است و خوشبختانه اجرای این طرح ها فناوری پیچیده ای نیست که از دسترس ما خارج باشد و انتظار داریم وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی به طور ویژه به این موضوع بپردازند .

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور نیز باید نگاه ویژه ای به اجرای این طرح ها داشته باشد و برای تامین منابع مورد نیاز آن تلاش کند، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو، کشور، سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست شد و اظهار داشت: این کارگروه باید موضوع اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری را به طور ویژه پیگیری کند و گزارش جلسات و نتایج آن را به طور مرتب به دولت و شورایعالی آب ارائه دهد تا بتوانیم به اهداف کمی برنامه ششم توسعه در این زمینه جامه عمل بپوشانیم. در این جلسه وزیر جهاد کشاورزی هم گزارشی از وضعیت آبخیزداری و آبخوان داری در ایران ارائه کرد و ضمن اشاره به عملکرد طرح های آبخیزداری و آبخوان داری در برنامه های مختلف توسعه، به تشریح برنامه های کلان آبخیزداری در برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخت .

وزیر نیرو هم با تاکید براینکه این وزارتخانه اجرای طرح های آبخیزداری را به صورت صد در صد تایید می کند، گفت: البته لازم است پیش از اجرای این طرح ها مطالعات همه جانبه انجام شود و با جامع نگری، همه آثار و پیش بینی های لازم در حوزه های آبخیز مورد بررسی قرار گیرد . در این جلسه آقای دکتر داود نیک کامی رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری نیز در رابطه با موضوع آبخوانداری و تاثیرات مهم آن بر منابع آبی، پوشش گیاهی، مسایل زیست‌محیطی و تاثیرات اقتصادی آن توضیحاتی را ارائه نمودند.

اداره روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری