جلسه کمیته هماهنگی و برنامه ریزی طرح کلان ملّی مدیریت جامع حوزه های آبخیز

جلسه کمیته هماهنگی و برنامه ریزی طرح کلان ملّی مدیریت جامع حوزه های آبخیز در روز چهارشنبه ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۵ به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان مجری محوری و با حضور جمعی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه میزبان، نمایندگان مؤسسات همکار طرح (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه شیراز و پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور)، نمایندگان دستگاه سفارش‌دهنده طرح (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و مسئولان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان برگزار شد.در این جلسه، طرح الگویی مدبریت جامع حوزه های آبخیز به عنوان پیشنهاد مجری محوری (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان) برای اجرای پایلوت طرح کلان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نمایندگان مؤسسات همکار و دستگاه سفارش دهنده، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را در مورد آن بیان نمودند. در ادامه مقرر شد که طرح الگویی بعد از اعمال پیشنهادات اصلاحی، در یکی از حوضه های رودخانه ای کشور و در تعداد معدودی از زیر حوضه های آن به‌صورت پایلوت به اجرا در آید. پس از گفتگو و تبادل نظر در مورد ویژگی‌های حوضه پایلوت، با در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف مانند موقعیت جغرافیایی، اندازه حوضه (مقیاس کار)، سهولت دسترسی به حوضه برای عملیات میدانی و نیز سهولت هماهنگی با ادارات و سازمان‌های مرتبط و نیز عدم تداخل با سایر طرح‌های اجرایی حوضه رودخانه گرگانرود به‌عنوان حوضه پایلوت انتخاب شد.

اداره روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری