دومین نمایشگاه و کارگاه آموزشی مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

دومین نمایشگاه و کارگاه آموزشی مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی در سال جاری در دو محل مجزا شامل کارگاه، واقع در محل معاونت برنامه ریزی وزارتخانه جهاد کشاورزی و با حضور بیست نفر از مدیران ستادی و استانی دفتر مخاطرات و بحران و با مدیریت و برنامه ریزی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری برگزار شد. در این کارگاه آقایان دکتر داود نیک کامی، دکتر علی اکبر نوروزی، دکتر مهران زند، از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و مهندس روئین تن از معاونت باغبانی و آقای دکتر فاتح از سازمان هواشناسی با ارائه مطالب علمی مرتبط با مخاطرات و بحران در بخش کشاورزی کارگاه آموزشی را برگزار نمودند.

در همین راستا نمایشگاه مرتبط با این کارگاه در نمایشگاه بزرگ شهر آفتاب و با حضور کلیه ارگان های مرتبط با مخاطرات و بلایای طبیعی کشور برگزار شد.