دوره مشترک با جایکا

به نام خدا

اولین دوره آموزشی مشترک بین المللی GIS و RS در کشاورزی و آبیاری که از سوی آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) و بر اساس برنامه آموزشی ارائه شده از سوی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به جایکا در تاریخ ۹۴٫۱۲٫۰۸ در معاونت آب و خاک و امور زیربنایی وزارت جهاد کشاورزی و با حضور نماینده ارشد محترم جایکا در ایران آقای دکتر کوهی ساتو، آقای دکتر نیک کامی ریاست محترم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، آقای دکتر مظفری مدیر کل محترم امور بین الملل سازمان تحقیقات و همچنین آقای دکتر خیر الامور مسئول محترم هماهنگی این دوره بین المللی افتتاح گردید. در این دوره ۱۵ روزه تعداد ۱۵ نفر از کارشناسان وزارت زراعت افغانستان آموزش های لازم را در GIS و RS توسط مدرسین پژوهشکده فرا خواهند گرفت و در پایان به ایشان مدرک آموزش این دوره ارائه خواهد شد.

اداره روابط عمومی

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری