مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری روز شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ با حضور ریاست و معاونین پژوهشکده و اعضای اداره روابط عمومی در محل پژوهشکده برگزار شد. در این مراسم ضمن معارفه آقای مهندس امیر سررشته داری به عنوان سرپرست جدید، از خدمات آقای مهندس مددی که به بازنشستگی نائل شده اند، تشکر و قدردانی به عمل آمد.