جلسه تودیع و معارفه مسئول حراست پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

جلسه تودیع و معارفه مسئول حراست پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در روز دوشنبه مورخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ با حضور معاون محترم حراست وزارت جهاد کشاورزی، مدیر کل  حراست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مسئول آموزش و نواحی حراست سازمان متبوع در محل پژوهشکده برگزار شد. در این جلسه طی حکمی آقای مهندس بیات به عنوان مسئول حراست پژوهشکده منصوب شد و از خدمات آقای کرمی در طی دوره مسئولیت حراست پژوهشکده تجلیل به عمل آمد