تشکیل جلسه کمیته راهبری تهیه و تدوین برنامه کلان علم و فناوری منابع طبیعی و آب و خاک

در ادامه  بررسی و تهیه و تدوین  برنامه کلان علم و فناوری منابع طبیعی و آب و خاک، جلسه کمیته راهبری برنامه مذکور در تاریخ ۹۶٫۰۲٫۱۶ و در سالن جلسات با حضور اعضا تشکیل شد. در این جلسه بحث و بررسی در خصوص شاخص ها و اهداف طرح کلان ادامه یافته، در نهایت نقاط قوت، نقاط ضعف و فرصت های موجود مورد نقد و تحلیل قرار گرفت. از مهمترین نقاط قوت می توان به وجود ایستگاه­ های متعدد تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی با پراکنش مناسب درکشور و وجود مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی با پتانسیل مناسب در گستره جغرافیایی کشور اشاره کرد. همچنین از فرصت های موجود می توان تنوع زیستی و اقلیمی را مد نظر قرار داد.