بازدید معاون محترم سازمان برنامه و بودجه از طرح تحقیقاتی وردیچ

معاون تولیدی سازمان برنامه و بودجه و معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان مالیاتی کشور از طرح الگویی آبخیزداری وردیچ بازدید کردند. در این بازدید که در روز سه شنبه ۱۳۹۶٫۰۲٫۰۵ و همزمان با عید مبعث حضرت رسول اکرم (ص) و به همراه ریاست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و معاون پژوهشی سازمان و همچنین رییس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری انجام شد، پیشرفت کار مورد بازدید قرار گرفت. شایان ذکر است طرح الگویی آبخیزداری وردیج یک طرح تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی است که در سطح یک حوضه کوچک به مساحت ۴۰۰ هکتار اجرا شده است. در این طرح با استفاده از سامانه های سطوح آبگیر باران و سدهای زیرزمینی که در رقوم های مختلف ارتفاعی ساخته می شوند، آب مورد نیاز گونه های مختلف گیاهی که در سطح عرصه وجود داشته یا کشت شده اند تأمین می شود. در این طرح استقرار گونه های مختلف گیاهی بدون استفاده از سامانه های پمپاژ برای انتقال آب و به صورت ثقلی انجام می شود. تاکنون بیش از ۷۰ گونه عمدتاً مثمر در عرصه این طرح مستقر شده اند. در پایان بازدید دکتر پورمحمدی ضمن تأکید بر اهمیت طرح، مقرر داشتند که پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری طرحی الگویی و اجرایی با لحاظ مشارکت مردم در عرصه های مناسب برای این گونه عملیات را تهیه و به منظور پیشنهاد در برنامه ششم توسعه ارائه دهد.

روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری