گردهمایی بخشهای تحقیقاتی حفاظت خاک و آبخیزداری استانها

گردهمایی بخشهای تحقیقاتی حفاظت خاک و آبخیزداری استانها در روز یکشنبه مورخه ۹۶٫۰۲٫۳۱ در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری برگزار شد. در این گردهمایی که با شرکت روسا و کارشناسان پژوهشی استانها به همراه روسای گروههای پژوهشی پژوهشکده برگزار شد، اهداف، سیاستها و تغییر و تحولات پژوهشی از طرف ریاست پژوهشکده بیان شد. در این جلسه همچنین گزارش عملکرد تحقیقاتی در ستاد و استانها و سیاستهای پژوهشی آینده به وسیله معاونت پژوهشی پژوهشکده ارائه شد. همچنین برنامه اعتبارات ستادی و بخشهای استانی، گزارش وضعیت بودجه و چشم انداز آینده از سوی معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی پژوهشکده تشریح و مورد بررسی قرار گرفت. درادامه نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات روسای بخشهای تحقیقاتی استانها مطرح شد. برای تعامل بیشتر در بعد از ظهر نیز نشست تخصصی گروههای تحقیقاتی با نمایندگان استانی برگزار شد. در طی این جلسه روسای گروههای تحقیقاتی پژوهشکده برنامه های آینده و طرحها و پروژه های پیشنهادی ملی که قابل انجام با همکاری بخشهای تحقیقاتی استانها میتواند باشد را ارائه کردند.