بازدید مدیران شهرداری کرج از ایستگاه وردیچ

در تاریخ ۷ مرداد ماه سال ۹۶، هیأتی از مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و سازمان فضای سبز کرج از ایستگاه تحقیقاتی الگویی آبخیزداری وردیج بازدید به عمل آوردند. در این بازدید که آقایان مهندس زین‌العابدینی و دکتر دهقان حضور داشتند، آقای دکتر شریفی (مسئول ایستگاه) در خصوص فعالیت‌های صورت گرفته شامل استحصال آب باران و سد های زیرزمینی، روش‌های نوین آبیاری و کاشت گونه‌های مختلف در اراضی شیبدار توضیحات مبسوطی را ارائه کردند. همچنین در خصوص نحوه کاشت نهال، بذر کاری، تولید نهال و همچنین نحوه انتخاب گونه های مناسب توضیحاتی ارائه شد. در پایان آقای مهندس زین‌العابدینی از فعالیت‌های صورت گرفته استقبال و این طرح الگویی را برای مناطق شمالی شهرستان کرج بسیار مناسب دانستند.