برگزاری دوره آموزشی اخلاق فردی، اجتماعی و اداری

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری از تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۶ یک دوره آموزشی اخلاق فردی، اجتماعی و اداری را به مدت سه روز و با در برگیری کلیه سطوح و با استادی آقای حجه الاسلام نعیمی رز برگزار می کند.