مصاحبه علمی متقاضیان جذب پیمانی هیأت علمی در پژوهشکده

در راستای فراخوان جذب هیأت علمی در بهمن ماه ۱۳۹۵، در روز دوشنبه مورخه ۹۶٫۰۵٫۱۶ مصاحبه علمی متقاضیان شرکت کننده در فراخوان با حضور اعضای کارگروه بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب هیأت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در محل پژوهشکده برگزار شد. متقاضیان شرکت کننده در این فراخوان که دارای مدرک دکتری از دانشگاههای معتبر داخل و خارج کشور بودند، در صورت احراز شرایط علمی لازم و پس از احراز صلاحیت‌های عمومی برای خدمت در مراکز تحقیقاتی در استان‌های کشور معرفی خواهند شد.