روز جهانی خاک

با توجه به اهمیت خاک به عنوان یکی از مهم­ترین اجزاء طبیعت، اتحادیه جهانی علوم خاک (International Union of Soil Science) در سال ۲۰۰۳، در راستای ارج نهادن به اهمیت خاک و جلوگیری از تخریب و نابودی آن، روز ۵ دسامبر را به عنوان روز جهانی خاک نامید. این روز جهانی، بزرگداشتی است که اهمیت خاک و ضرورت بهره‌برداری پایدار از آن را برای جوامع مختلف در  سراسر جهان آشکار می‌سازد. شایان ذکر است سازمان ملل متحد نیز در همین راستا سال ۲۰۱۵ را به عنوان سال جهانی خاک‌ها تعیین کرد. برگزاری مراسم روز جهانی خاک در ایران سابقه ای چند ساله دارد. در سال جاری قرار است با محوریت معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و همکاری دستگاه های مختلف از جمله پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری این مراسم در روز ۱۹ آذر ماه با حضور مقامات عالی رتبه در محل سالن خوشه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شود .