بازدید کارشناسان ICRISAT از پژوهشکده

به دنبال بازدید هیأتی از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  از موسسه معتبر بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق نیمه خشک گرمسیری (ICRISAT)، هیأتی از این موسسه نیز به ایران سفر کرده و در روز سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ از پژوهشکده حفاظت خاک و ابخیزداری بازدید کردند. در این بازدید علاوه بر معرفی گروههای تحقیقاتی، امکانات، ابزار و سخت افزار و نرم افزارهای مورد استفاده نیز برای هیأت خارجی تشریح شد. همچنین هیئت مذکور از دستگاه مولد موج و شبیه ساز باران بازدید به عمل آوردند.