اعطای تقدیر نامه انجمن آبخیزداری به رییس پژوهشکده

انجمن آبخیزداری ایران تقدیر نامه ای به شرح ذیل را به ریاست پژوهشکده تقدیم کرد:

من لم یشکر المخلوق لم یشکرالخالق،

استاد گرامی جناب آقای دکتر داود نیک کامی

با سلام و دعای خیر، هم اکنون که با همت عالی و تلاشهای مستمر جنابعالی در عرصه پژوهشی و مدیریتی، شاهد شکوفایی علم آبخیزداری در حفاظت منابع پایه در عرصه های آبخیز می باشیم، جا دارد که به پاس این همه ایثار و توانمندی در قالب این لوح تقدیر از تلاشهای خستگی ناپذیرتان قدردانی به عمل آید. امیدواریم که جوانان عزیز این مرز و بوم جنابعالی را به عنوان پژوهشگر برتر، الگوی علمی و عملی خویش قرار داده و دنباله رو عزم استوار حضرتعالی باشند.