جلسه مشترک معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، شهرک صنعتی دارویی برکت و پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

جلسه مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شهرک صنعتی دارویی برکت و پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در تاریخ ۹۶/۰۹/۰۴ با حضور آقایان دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، بشارتی رییس هیئت مدیره شهرک صنعتی دارویی برکت، دکتر بهرامی دبیر ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست، دکتر نیک کامی رییس پژوهشکده و دکتر پرهمت و دکتر شریفی از اعضای هیئت علمی پژوهشکده برگزار شد. در این جلسه گزارشی از نتایج طرح جامع آبخیزداری حوضه کردان که در بالادست شرکت برکت قرار داشته و به وسیله پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در دست انجام است ارائه شد. در این جلسه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ضمن تشکر از اجرای طرح مذکور، در خصوص حمایتهای مالی و معنوی در مراحل بعدی قول مساعد دادند.