سخنرانی دکتر عرب خدری در همایش گرامیداشت روز جهانی خاک درمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

همایش گرامیداشت روز جهانی خاک در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۶ با حضور اعضای هیأت علمی و محققین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، پیشکسوتان بخش خاک و آبخیزداری، دانشجویان و دیگر علاقه مندان به حفظ و پایداری منابع خاک در سالن کنفرانس مرکز برگزار شد. در این مراسم، ابتدا رئیس مرکز آقای دکتر محمودی ضمن خیر مقدم توانمندی ها، جایگاه، ارزش اقتصادی و اکولوژیک برای پایداری و سلامت خاک های استان و کشور را بیان نمودند. همچنین  آقای دکتر عرب خدری رئیس گروه حفاظت آب و خاک و دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به تشریح اهمیت کارکردهای زیست بومی خاک و وضعیت فرسایش در کشور پرداختند و بر ضرورت بسیج همگانی در حفاظت و مدیریت خاک تاکید کردند. در پایان، از بازنسشته های بخش های خاک و آبخیزداری به همراه اهداء جوائز تجلیل به عمل آمد.