انتصاب سرپرست معاونت پژوهش، فناوری و انتقال یافته‌ها

طی حکمی از سوی آقای دکتر نیک­‌کامی، رییس پژوهش­کده، آقای دکتر محمود عرب­‌خدری به عنوان سرپرست معاونت پژوهش، فناوری و انتقال یافته­‌ها منصوب شدند. همچنین از آقای دکتر مجتبی صانعی که در دو سال گذشته مشغول خدمت در این پست بودند نیز تقدیر به عمل آمد. مراسم تودیع و معارفه نامبردگان در روز سه‌شنبه پنجم دی ماه در سالن جلسات و با حضور اعضای هیأت علمی، معاونین و روسای ادارات پژوهشکده برگزار شد.