بازدید مجری طرح ملی آبخیزداری از پژوهشکده

در روز یکشنبه مورخ ۹۶٫۱۰٫۱۷ آقای مهندس ناصر حیدری­‌پوری مشاور وزیر و مجری طرح ملی آبخیزداری از پژوهشکده بازدید به عمل آوردند. در این بازدید که معاونین پژوهش، فناوری و انتقال یافته‌ها و برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی و همچنین روسای گروه‌­های تحقیقاتی حضور داشتند، تاریخچه تأسیس، امکانات و پتانسیل نیروی انسانی، اهداف و ماموریت­‌های پژوهشکده به وسیله آقای دکتر عرب­‌خدری ارائه شد. همچنین روسای گروه­‌های تحقیقاتی به تشریح فعالیت­‌های انجام شده و برنامه­‌ها و چشم‌­اندازهای آینده گروه­‌های خود پرداختند. در این جلسه آقای مهندس حیدری‌پوری ضمن اشاره به چشم­‌اندازهای همکاری­‌های آینده با پژوهشکده، در خصوص این­که پژوهشکده باید بازوی پژوهشی و یار رسان علمی ایشان در ادامه کار و فعالیت‌های آینده باشد تأکید کردند. در ادامه بازدیدی کاملی نیز از امکانات سخت افزاری پژوهشکده و باران ساز به عمل آمد.