برگزاری کارگاه چرخه مدیریت مردم نهاد آبخیز

کارگاه آموزشی “چرخه مدیریت مردم نهاد آبخیز” در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۹ و با حضور ۱۳۰ نفر از اعضای هیات علمی و نیز کارشناسان پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و مراکز تحقیقاتی وابسته آن در سراسر کشور در سالن کنفرانس پژوهشکده برگزار شد. در این کارگاه که با تدریس دکتر امین صالح پورجم و همکاری گروه مدیریت حوزه‌های آبخیز به انجام رسید، در این کارگاه تاریخچه، اصول و فرایندهای چرخه مدیریت مردم نهاد آبخیز، اولویت‌بندی شاخص­‌های موثر در مشارکت مردمی با کاربرد روش‌­های AHP ،FUZZY AHP و همچنین آزمون­‌های ناپارامتریک آماری مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.