کسب مقام سومی مسابقات شنای دومین جشنواره ملی مسابقات ورزشی ایثارگران (قهرمان کشوری جانبازان)

در دومین جشنواره ملی مسابقات ورزشی ایثارگران (قهرمان کشوری جانبازان) وزارت جهاد کشاورزی که از ۲۵ لغایت ۲۶ دی ماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار شد، آقای علی تاجور به عنوان عضو تیم شنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در ماده ۵۰ متر کرال سینه (رده سنی ۴۶ تا ۵۰ سال)، مقام سوم انفرادی را احراز کردند.

روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کسب این مقام را به ایشان تبریک عرض کرده، و برای ایشان آرزوی توفیق در تمام عرصه ها را از خداوند منان روزافزون خواستار است.