برگزاری مراسم درختکاری

به‌ مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، مراسم کاشت نهال در محوطه پژوهشکده برگزار شد. در این مراسم که با شرکت ریاست و معاونت پژوهش، فناوری و انتقال یافته های پژوهشکده به همراه جمعی از اعضای هیأت علمی و همکاران برگزار شد، تعدادی نهال در محوطه پژوهشکده غرس شد.