مراسم تودیع و معارفه معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده، مراسم تودیع و معارفه معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی پژوهشکده در روز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه برگزار شد. در این مراسم دکتر علی‌اکبر نوروزی به‌عنوان معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی معارفه و از زحمات دکتر مجید حسینی در زمان تصدی این سمت قدردانی شد.