برگزاری جلسه همکاری‌های مشترک سازمان زمین‌شناسی و پژوهشکده

در راستای جلب پروژه‌های خاص و درآمدزا، جلسه‌ بررسی زمینه های همکاری پژوهشکده با سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی با حضور آقای دکتر غریب‌رضا و سرکار خانم دکتر لک رئیس محترم سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی در مورخ ۱۳۹۷٫۰۳٫۱۲ برگزار شد. در این جلسه رئیس سازمان زمین شناسی ضمن استقبال از موضوعات تحقیقاتی پیشنهادی، خواستار کمک علمی پژوهشکده در اجرای وظائف آن سازمان  شدند. ایشان از بین روش‌های همکاری از نوع پروژه‌های مشترک تحقیقاتی استقبال کردند که در قالب معرفی مجریان و متخصصان مربوطه از هر دو طرف، محققینی انتخاب شوند و پروپوزالهای مزبوطه تعریف شوند. در نهایت ایشان بر به روز رسانی تفاهم نامه‌های قبلی یا تنظیم تفاهم نامه جدید تأکید داشتند که در قالب آن پروژه‌های مشترک تعریف و اجرا شوند. سازمان زمین شناسی با ظرفیت بسیار بالای لجستیکی و آزمایشگاهی این پروژه‌ها را حمایت خواهد کرد. در این خصوص مقرر شد آقای دکتر غریب‌رضا تا پایان خردادماه نسبت به تکمیل تفاهم نامه جدید اقدام کنند.