برگزاری کارگاه یک روزه انتقال یافته‌های ترویجی مدیریت حوزه آبخیز وردیج تهران

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، کارگاه یک روزه انتقال یافته‌های ترویجی مدیریت حوزه‌ آبخیز وردیج تهران،‌در تاریخ چهارشنبه ۱۳ تیرماه سال جاری با حضور مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، معاون دفتر آموزش، ترویج و مشارکت مردمی و همچنین تنی چند از کارشناسان و متخصصین معاونت آبخیزداری سازمان جنگل‌ها،‌مراتع و آبخیزداری کشور و مجری طرح مدیریت حوزه آبخیز وردیج و معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی پژوهشکده در محل اجرای پروژه برگزار شد.

در این کارگاه کلیات و مراحل اجرای طرح مدیریت حوزه آبخیز وردیج به وسیله آقای دکتر فرود شریفی،‌مجری طرح و همچنین کارشناسان مربوطه برای شرکت کنندگان در کارگاه به طور کامل تشریح شد. این طرح در قالب اقدامات مکانیکی، بیومکانیکی و بیولوژیکی در روستای وردیج در حال انجام است و احیاء و توسعه پوشش گیاهی را دنبال می کند. در این طرح علاوه بر انجام عملیات‌ آبخیزداری مناسب هر عرصه،‌پایش نتایج اقدامات و همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی مرتبط پیگیری و انجام می‌شود.

در خصوص طرح دکتر شریفی توضیح داد: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی، طرح مدیریت حوزه آبخیز وردیج را در مساحتی معادل ۴۰۰ هکتار ازمجموع ۶ هزار هکتار وسعت حوضه مزبور در شمال غرب پایتخت با هدف‌گذاری حفاظت خاک و تقویت پوشش گیاهی و افزایش ظرفیت استحصال آب در حوضه طراحی و اجرا کرده است و در همین راستا گونه‌هایی از درختان مثمر و غیرمثمر، گیاهان دارویی و صنعتی در عرصه کشت شده است. وی با اشاره به ارزش ذخیره آب در وضعیت کنونی کشور و با تأکید بر استفاده از ظرفیت تبخیر و نگه‌داشت آب در مناطق بالا دست اظهار داشت: تأمین آب از طریق آب شیرین کن در حال حاضر بین ۵ هزار تا ۲۵ هزار تومان هزینه‌بر است در حالی که استحصال آب با پروژه‌های آبخیزداری در این حوضه تنها ۲۰۰ تومان هزینه در بر دارد و لذا روشی مقرون به صرفه و اقتصادی و زود بازده است که قابل تعمیم و گسترش به بسیاری از نقاط کشور است.

در طی برگزاری کارگاه،از کلیه قسمت‌های عملیاتی عرصه بازدید به عمل آمد.