مصاحبه متقاضیان جذب هیات علمی در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، امروز مصاحبه متقاضیان جذب هیئت علمی در قالب فراخوان سال ۹۶ با حضور رییس و معاونین و روسای گروه‌های پژوهشی پژوهشکده و همچنین تنی چند از اساتید دانشگاه‌های کشور به عنوان داوران و داوطلبان جذب در پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی استانی در محل پژوهشکده برگزار شد. در این برنامه که تا پایان امروز ادامه خواهد داشت داوران نسبت به ارزیابی و سنجش توانمندی‌های علمی – تخصصی داوطلبان حاضر در مصاحبه اقدام خواهند کرد. از برگزیدگان در پست هیئت علمی در مراکز تحقیقاتی استان‌ها و در بخش‌های حفاظت خاک و آبخیزداری استفاده خواهد شد.