بازدید شهردار منطقه ۲۲ از سایت وردیچ

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ شهردار محترم منطقه ۲۲ تهران جناب آقای دکتر نوذری پور به همراه روسای ادارات حریم و فضای سبز منطقه، با همراهی آقایان دکتر کهرام معاون امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مهندس سید باقر محمودی معاون برنامه‌ریزی سازمان تحقیقات، آقای ناظری مدیر امور دفتر حقوقی سازمان و دکتر نیک‌کامی رییس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری از محل پروژه دامنه جنوبی البرز در سایت وردیچ بازدید کردند. در این بازدید مراحل کار و همچنین دستاوردها و نتایج پروژه تشریح شد. با توجه به اهمیت پروژه و همچنین مورد توجه قرار گرفتن آن به‌وسیله آقای نوذری پور، مقرر شد یک جلسه مشترک با حضور اساتید پژوهشکده و مدیران شهرداری در محل سالن همایش پارک چیتگر برگزار شود و پژوهشکده در طرح ایجاد فضای سبز ۲۳۰ هکتاری اراضی شهرداری منطقه ۲۲ در دوکوهه تهران به صورت مجری یا مشاور مشارکت داشته باشد.