برگزاری کارگاه آموزشی “مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ICZM” در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

کارگاه آموزشی”مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ICZM” در روز دوشنبه پانزدهم مرداد ماه سال جاری در مقیاس ملی و با هدف تبادل تجربه‌ها و دانش فنی دیگر دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی در زمینه تدوین برنامه‌های مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبخیز ساحلی کشور، در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری برگزار شد. در این کارگاه روش‌شناسی، مدل‌های مفهومی و دستاوردهای مطالعات موضوعی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ در مقیاس ملی انجام شده و دستاوردهای اولین پروژه استانی آن مربوط به استان هرمزگان که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ به انجام رسیده است، ارائه شد. مباحث اسناد بالادستی، قوانین و مقررات و برنامه کاربری مطلوب اراضی ساحلی به‌وسیله آقای دکتر رضا احمدیان عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد، مباحث برنامه مدیریت محیط زیست مناطق ساحلی به‌وسیله آقای دکتر افشین دانه کار عضو هئیت علمی دانشگاه تهران، مباحث مرزبندی محدوده‌های مدیریتی و برنامه مدیریت نوار ساحلی به‌وسیله آقای دکتر محمدرضا غریب‌رضا عضو هئیت علمی پژوهشکده و بالاخره مباحث بانک داده و سامانه تصمیم یار (SDSS) به‌وسیله آقای دکتر امین حسینی اصل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ارائه شدند. در این کارگاه به‌طور مفصل درباره محدوده مدیریتی و روش شناسی و مدل‌های مفهومی تبادل نظر و تضارب آرا شد. روش‌شناسی و مدل‌های مفهومی مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور، قابلیت انطباق کاملی با برنامه مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبخیز داشته و از آن می‌توان برای برنامه‌های آینده  پژوهشکده استفاده برد. در این کارگاه بیش از ۵۰ نفر از همکاران ستادی و استانی و مهمانانی از وزارت نیرو، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و اساتید دانشگاه حضور داشتند.