برگزاری کارگاه آموزشی مفاهیم زمین و خاک با شیوه گل‌بازی

کارگاه آموزشی مفاهیم زمین و خاک با شیوه گل‌بازی به‌وسیله دکتر نظام اصغری‌پور دشت‌بزرگ امروز در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری برای فرزندان پرسنل برگزار شد. در این کارگاه پس از ارائه فیلمی به نام سمفونی خاک بچه‌ها با لمس خاک و حس کردن آن و همچنین آموزش‌های لازم، با معانی و مفاهیم زمین و خاک آشنا شده و به‌وسیله گل مجسمه‌هایی از حیوانات مختلف را درست کردند.