برگزاری سومین جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده سومین جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران در تاریخ پنجم شهریور ماه سال جاری  با حضور مسئولین پژوهشکده و اعضای هیأت مدیره انجمن علمی سامانه‌های سطوح آبگیر باران در محل پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری برگزار شد. در این جلسه در خصوص نحوه برگزاری همایش و همچنین تصمیم‌گیریهای لازمه در خصوص مسائل علمی همایش بحث و بررسی به عمل آمد.