برگزاری کارگاه آموزشی انتقال یافته‌ها و تجربیات آبخیزداری و احیاء زیست‌بوم در سازگاری با کم‌آبی

به‌ گزارش روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری “کارگاه آموزشی انتقال یافته‌ها و تجربیات آبخیزداری و احیاء زیست‌بوم در سازگاری با کم‌آبی” در تاریخ ششم شهریور ماه سال جاری در سالن اجتماعات بوستان چیتگر و به میزبانی شهرداری منطقه ۲۲ برگزار شد. این کارگاه به دنبال بازدید شهردار محترم منطقه ۲۲، آقای دکتر نوذرپور از سایت وردیچ و فعالیت‌های پژوهشکده در آن طراحی و برگزار شد. در این کارگاه آقایان دکتر نیک‌کامی، دکتر شریفی و دکتر قرمزچشمه به ترتیب در خصوص معرفی پژوهشکده و مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبخیز، معرفی وردیچ به عنوان الگوی احیاء البرز جنوبی و مسائل و روش‌های استحصال آب صحبت‌های مبسوطی را ارائه کردند. همچنین در این کارگاه کلیپی آموزشی از مراحل طراحی و اجرای سایت وردیچ که به وسیله پژوهشکده تهیه شده بود به نمایش گذاشته شد.