بازدید آقای دکتر خاوازی از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و افتتاح مرکز رشد

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی به همراه آقایان مهندس کلافی رئیس حوزه ریاست و مشاور رئیس سازمان، دکتر بازرگان معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی،دکتر نیک کامی رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری چهارشنبه ۴ مهر سال جاری از این پژوهشکده بازدید کرد.  در ضمن این بازدید،مرکز رشد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری توسط  دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان با هدف حمایت و استقرار شرکت های دانش‌بنیان فعال در حوزه آبخیزداری افتتاح شد.
رئیس سازمان و هیأت همراه از فلوم‌ها و آزمایشگاه‌های دریایی،‌ بخش مدل‌های فیزیکی و همچنین آزمایشگاه‌های فیزیک و شیمی خاک و کارگاه‌های مختلف پژوهشکده بازدید کردند.
همچنین  بازدید کاملی از آزمایشگاه شبیه‌ ساز باران و دستگاه آب شیرین‌کن خورشیدی که به تازگی در پژوهشکده طراحی و ساخته شده است انجام شد. در انتها آقای دکتر خاوازی در جمع هیات رییسه،‌ روسای گروه‌های تحقیقاتی،‌ روسای ادارات و اعضای هیات علمی پژوهشکده حضور یافتند.
در این جلسه همچنین  گزارش مبسوطی از فعالیت‌های پژوهشکده  ارائه گردید و همچنین  فیلم‌هایی از پروژه‌های هندیجان و  وردیچ  به نمایش گذاشته  شد.