برگزاری چهارمین جلسه هماهنگی هفتمین همایش سامانه‌های سطوح آبگیر باران

چهارمین جلسه هماهنگی هفتمین همایش سامانه‌های سطوح آبگیر باران در روز دوشنبه ۹۷/۰۷/۱۶ با حضور اعضا و در محل پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری برگزار شد. در این جلسه در خصوص تأیید نهایی پذیرش ISC و مشخص شدن حامیان قطعی همایش مطالبی بیان شد. همچنین تصمیم‌های لازمه در خصوص اخذ ای‌نماد برای سایت و نهایی کردن مکان برگزاری همایش با سازمان تحقیقات،‌آموزش و ترویج کشاورزی گرفته شد. در این جلسه گزارش شد که با توجه به تعیین تکلیف حامیان،‌ پوستر نهایی آماده و برای کلیه دانشگاه‌ها،‌انجمن‌ها و موسسات تحقیقاتی و اجرایی ارسال خواهد شد.