بازدید نماینده محترم مردم شیراز و عضوکمیسیون کشاورزی از پژوهشکده

آقای مهندس علی اکبری نماینده محترم مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و عضو و دبیر دوم کمیسیون کشاورزی مجلس در روز شنبه ۲۸ مهر ماه سال جاری با دکتر نیک‌کامی رییس پژوهشکده،‌ دکتر نوروزی معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی،‌ دکتر پرهمت و دکتر شریفی از اعضای هیأت علمی پژوهشکده دیدار و در خصوص ماموریت‌ها، وظایف، مسائل و مشکلات آن گفتگو کردند. در این جلسه که همراه با بازدید از پژوهشکده و طرح‌های در دست اجرای آن بود،‌ ایشان با پتانسیل‌های پژوهشکده آشنا شدند. همچنین ایشان در برنامه خود بازدیدی نیز از ایستگاه پروژه دامنه جنوبی البرز،‌ سایت وردیچ داشتند. در طی این بازدید، فعالیت‌های پژوهشی و اجرایی سایت مورد بازدید و بحث و بررسی قرار گرفت.