برگزاری دوره کاربرد فناوری هسته‌ای و روش‌های ایزوتوپی در برآورد میزان تخریب اراضی

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری “دوره کاربرد فناوری هسته‌ای و روش‌های ایزوتوپی در برآورد میزان تخریب اراضی” در قالب دوره ملی کاربردهای رادیوایزوتوپ‌های ریزشی و پروژه “بررسی اثرات جنگل‌زدایی و جنگل‌کاری بر بازپخش خاک در شمال ایران با استفاده از فناوری هسته‌ای” به‌وسیله کارشناسان آزانس بین‌المللی انرژی اتمی و همکاری هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در روز شنبه ۹۷.۰۸.۱۹ در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد. این دوره یک روزه که با ارائه سخنرانی و تدریس آقایان پروفسور دکتر Zaman و پروفسور دکتر Porto از کارشناسان آزانس بین‌المللی انرژی اتمی برنامه‌ریزی شده بود با شرکت کارشناسان IAEA و آقایان دکتر تورج ولی‌نسب مدیر کل دفتر روابط علمی و همکاری‌های بین المللی سازمان،‌ دکتر داود نیک‌کامی رییس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و دکتر غریب‌رضا رییس گروه حفاظت سواحل و مهندسی رودخانه پژوهشکده و مجری پروژه در ایران و همچنین شرکت اعضای هیأت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و علاقه‌مندان برگزار شد. در این جلسه از روند پیشرفت پروژه و همچنین نتایج به دست‌آمده گزارشات مبسوطی ارائه شد. این دوره قرار است تا روز ۲۱ آبان ماه ادامه داشته باشد.